Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 735/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2014-03-20

III Ca 498/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 8 listopada 2018

Data publikacji: 16 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

słupek, władztwo, przywrócenie stanu zgodnego, stan zgodny z prawem, naruszenie własności, grunt, własność powódki, pozbawienie właściciela, prawa własność, roszczenie, cudza własność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • negatoryjne powództwo
 • Ważne frazy
  • słupek, baza prawna, władztwo, przywrócenie stanu zgodnego, stan zgodny z prawem, naruszenie własności, brzezina, geodeta, grunt, władztwo nad rzeczą, ochrona własności, własność powódki, postępowanie rozgraniczeniowe, stronę płotu, słupki metalowe, pozbawienie właściciela, prawa własność, roszczenie, naruszenie własności powódki, cudza własność
Zobacz»

IX Ca 609/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 21 sierpnia 2020

Data publikacji: 7 września 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

przywrócenie stanu zgodnego, stan zgodny z prawem, nieruchomość, nakazanie, właściciel, roszczenie negatoryjne, roszczenie o przywrócenie stanu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • negatoryjne powództwo
 • Ważne frazy
  • przywrócenie stanu zgodnego, stan zgodny z prawem, zaniechanie naruszenia, nieruchomość, granica działki, działka powoda, nakazanie, inwestycja, plan, właściciel, roszczenie negatoryjne, roszczenie o przywrócenie stanu, budowa kanalizacji, studnie rewizyjne, sądowi spis, wykupienie działki, kanalizacja sanitarna, przesunięcie granic, zagospodarowanie przestrzenne, wniosek o przyznanie kosztów
Zobacz»

III Ca 1720/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 lutego 2018

Data publikacji: 8 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

właściciel, stan zgodny z prawem, przywrócenie stanu zgodnego, prawa własność, grunt, roszczenie, cudza własność, władztwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • negatoryjne powództwo
 • Ważne frazy
  • właściciel, stan zgodny z prawem, przywrócenie stanu zgodnego, baza prawna, ochrona własności, kontrolowana sprawa, przymusowe wykonanie, rów melioracyjny, gmina, prawa własność, grunt, roszczenie, opisana działka gruntu, przepust drogowy, cudza własność, wkroczenie w sferę uprawnień, władztwo, władztwo nad rzeczą, ingerencja, sfera uprawnień właściciela
Zobacz»

III Ca 1556/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 24 stycznia 2018

Data publikacji: 23 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

stan zgodny z prawem, nieruchomość, naruszenie własności, żądanie przywrócenia stanu zgodnego, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • negatoryjne powództwo
 • Ważne frazy
  • krawężnik, stan zgodny z prawem, nieruchomość, sopel, naruszenie własności, usunięcie stanu naruszenia, podważenie stanowiska, opisany wymóg, śródmieście w łodzi, pozwolenie na budowę, decyzja o pozwoleniu, żądanie przywrócenia stanu zgodnego, analizowany zarzut, wiarygodność zeznania powódki, pozwany, nieruchomość należąca do powodów, oddalenie żądania, posesja powoda, ówczesny właściciel, zakres geodezji
Zobacz»

I C 18/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Sulęcinie

Data orzeczenia: 6 kwietnia 2016

Data publikacji: 20 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

przywrócenie stanu zgodnego, stan zgodny z prawem, naruszenie prawa własności, właściciel, nieruchomość, roszczenie negatoryjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • negatoryjne powództwo
 • Ważne frazy
  • przywrócenie stanu zgodnego, stan zgodny z prawem, nowa linia, dalsze naruszenie prawa, naruszenie prawa własności, właściciel, przebieg linii energetycznej, nieruchomość, istniejąca linia, kabel energetyczny, roszczenie negatoryjne, istniejąca kotłownia, przyłącze kablowe, roszczenie windykacyjne, sfera uprawnień właściciela, zakres roszczenia, pozbawienie właściciela faktycznego władztwa, zaniechanie dalszych naruszeń, nadużycie prawa podmiotowego, linia kablowa
Zobacz»

I C 1464/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 31 października 2017

Data publikacji: 4 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

nieruchomość, prawa własność, stan zgodny z prawem, właściciel, przywrócenie stanu zgodnego, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • negatoryjne powództwo
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, zasiedzenie, nieruchomość powoda, ogrodzenie trwałe, prawa własność, stan zgodny z prawem, przebieg granicy, właściciel, przywrócenie stanu zgodnego, murowany garaż, dziedzina geodezji i kartografia, wykaz zmian gruntowych, kopia mapy, część obiektu budowlanego, pozwany, protokół graniczny, konstrukcja budowlana, zaniechanie naruszenia, budynek garażowy, własność powodów
Zobacz»

I C 64/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Piszu

Data orzeczenia: 27 września 2019

Data publikacji: 21 października 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

stan zgodny z prawem, naruszenie prawa własności, przywrócenie stanu zgodnego, właściciel, pozwany, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • negatoryjne powództwo
 • Ważne frazy
  • przepompownia, przyłącze kanalizacyjne, stan zgodny z prawem, awaria, naruszenie prawa własności, przywrócenie stanu zgodnego, kanalizacja, właściciel, sieć, ugodowe rozwiązanie problemu, pozwany, zgoda, możliwość odłączenia, nieruchomość, władztwo nad rzeczą, zaniechanie naruszeń praw, wypowiedzenie, woda i odprowadzenie ścieków, próby ugodowe, wspólność ustawowa majątkowa małżeńska
Zobacz»

V Ca 143/12

wyrok

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 6 marca 2012

Data publikacji: 8 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

nieruchomość, pozwany, własność powódki, nakazanie, przywrócenie stanu zgodnego, stan zgodny z prawem, prawa własność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • negatoryjne powództwo
 • Ważne frazy
  • domek letniskowy, zakaz wkraczania, garaż, nieruchomość, pozwany, zakup i zamontowanie, własność powódki, przywrócenie stanu poprzedniego, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, zniszczenie drzwi, orzeczenie zakazów, nakazanie, przywrócenie stanu zgodnego, stan zgodny z prawem, przekazanie powódki, działka powódki, prawa własność, postawienie ogrodzenia, bezumowne korzystanie z nieruchomości, zakaz naruszania
Zobacz»

I C 1352/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Giżycku

Data orzeczenia: 4 lipca 2018

Data publikacji: 3 sierpnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

nieruchomość, przywrócenie stanu zgodnego, stan zgodny z prawem, nakazanie, właściciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • negatoryjne powództwo
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, przywrócenie stanu zgodnego, stan zgodny z prawem, współwłaściciel, stanowiąca droga, nieruchomość wspólna, wezwanie do przywrócenia, usunięcie ogrodzenia, wydanie części nieruchomości, nakazanie, niezabudowaną nieruchomość, protokół z rozprawy, właściciel, roszczenie windykacyjne, kamień, zakres współposiadania, znaczenie pierwszorzędne, stanowiąca część, część spornej działki, współkorzystanie z rzeczy wspólnej
Zobacz»

I Ca 483/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 27 stycznia 2016

Data publikacji: 2 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

stan zgodny z prawem, nieruchomość, prawa własność, przywrócenie stanu zgodnego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • negatoryjne powództwo
 • Ważne frazy
  • stan zgodny z prawem, nieruchomość, prawa własność, przywrócenie stanu zgodnego, budowa domów, zasiedzenie, zamiejscowy wydział ksiąg wieczystych, decyzja administracyjna, fundament pod budowę, przywrócenie do stanu, prawo własności powoda, rozebranie ogrodzenia, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, pozwolenie na budowę, sposób przywrócenia, siatka ogrodzeniowa, ogrodzenie działki, koszt nieopłaconej pomocy prawnej, decyzja wójta gminy, płyta betonowa
Zobacz»

I C 199/18

wyrok

Sąd Rejonowy w Zakopanem

Data orzeczenia: 29 stycznia 2019

Data publikacji: 28 grudnia 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

władztwo, stan zgodny z prawem, właściciel, przywrócenie stanu zgodnego, własność, nieruchomość, roszczenie negatoryjne, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • negatoryjne powództwo
 • Ważne frazy
  • kruszywo, władztwo, działka powoda, stan zgodny z prawem, szlak, przywrócenie stanu poprzedniego, właściciel, przywrócenie stanu zgodnego, metrum szerokości, metr szerokości, własność, nieruchomość, kodeks cywilny, roszczenie negatoryjne, twierdzenie powoda o okolicznościach, żwir, pas gruntu, pozwany, władztwo nad rzeczą, naprawienie
Zobacz»

III Ca 427/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 czerwca 2015

Data publikacji: 3 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

nieruchomość, prawa własność, właściciel, przywrócenie stanu zgodnego, stan zgodny z prawem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • negatoryjne powództwo
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, przeciętna miara, prawa własność, właściciel nieruchomości, zakazanie, właściciel, schronisko dla zwierząt, liczba zwierząt, negatywne oddziaływanie, prowadzenie działalności gospodarczej, hotel, skala, przywrócenie stanu zgodnego, prawo własności powoda, gabinet weterynaryjny, stan zgodny z prawem, zaniechanie naruszenia, ptactwo, korzystanie z nieruchomości sąsiedniej, zapatrywanie sądu rejonowego
Zobacz»

I ACa 701/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 1 grudnia 2015

Data publikacji: 29 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

nieruchomość powódki, stan zgodny z prawem, przywrócenie stanu zgodnego, pozwany, naruszenie własności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • negatoryjne powództwo
 • Ważne frazy
  • szklarnia, działka powódki, osuszenie, nieruchomość powódki, stan zgodny z prawem, przywrócenie stanu zgodnego, system odprowadzania wód, drzewo, pozwany, wykonanie drenaży, rów melioracyjny, zalewanie nieruchomości, budynek, woda opadowa, teren działki, odwodnienie, naruszenie własności, kodeks cywilny, nieprawidłowy system, przegnicie
Zobacz»

II Ca 185/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 9 kwietnia 2015

Data publikacji: 10 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

nieruchomość, przywrócenie stanu zgodnego, stan zgodny z prawem, prawa własność, właściciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • negatoryjne powództwo
 • Ważne frazy
  • nieruchomość sąsiednia, przeciętna miara, nieruchomość, tuja, budynek powodów, stosunek miejscowy, zakłócenie, przywrócenie stanu zgodnego, stan zgodny z prawem, ściana budynków gospodarczych, prawa własność, zaniechanie naruszenia, gospodarcze przeznaczenie nieruchomości, okresy susz, zachodnia ściana, działanie właściciela nieruchomości, wykonanie tynków zewnętrznych, krzew, właściciel, odległość
Zobacz»

II Ca 279/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2021

Data publikacji: 18 maja 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

władztwo, naruszenie prawa własności, pozwany, nieruchomość, prawo własności powódki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • negatoryjne powództwo
 • Ważne frazy
  • władztwo, zakazanie, władztwo nad rzeczą, naruszenie prawa własności, utrata władztwa, śliwa, pozwany, nieruchomość, zaniechanie naruszenia, nakazanie zaniechania, zakaz wjazdu, prawo własności powódki, mapa stanu, władztwo nad nieruchomością, naniesienie na mapy, biegły geodeta, grodzisk wielkopolski, aktualny dokument, ingerencja, ziemia rolna
Zobacz»

III Ca 324/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 11 czerwca 2018

Data publikacji: 14 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

nieruchomość, pozwany, przywrócenie stanu zgodnego, stan zgodny z prawem, prawa własność, pozbawienie właściciela, sfera władztwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • negatoryjne powództwo
 • Ważne frazy
  • metr, metrum, nieruchomość, działka powoda, pozwany, droga o szerokości, przywrócenie stanu zgodnego, stan zgodny z prawem, własność powodów, prawa własność, władztwo nad rzeczą, nabycie działki, geodeta, wytyczenie linii, pozbawienie właściciela, droga wewnętrzna, gmina, sfera władztwa, plan zagospodarowania, mapa
Zobacz»

III Ca 550/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 12 września 2013

Data publikacji: 8 października 2013

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

stan zgodny z prawem, przywrócenie stanu zgodnego, nieruchomość, naruszenie prawa własności, roszczenie o przywrócenie, roszczenie negatoryjne, grunt
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • negatoryjne powództwo
 • Ważne frazy
  • erozja, podcięcie, stan zgodny z prawem, legitymacja bierna, działka powoda, przywrócenie stanu zgodnego, budowa muru oporowego, utrata oparcia, nieruchomość, własność powodów, zabezpieczenie skarpy, brak poczynienia ustaleń, naruszenie prawa własności, przywrócenie nieruchomości, roszczenie o przywrócenie, cudze prawo własności, dokumentacja zdjęciowa, roszczenie negatoryjne, grunt, wybudowanie murów
Zobacz»

II Ca 152/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 19 marca 2015

Data publikacji: 21 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

nieruchomość, stan zgodny z prawem, przywrócenie stanu zgodnego, pozwany, własność powódki, roszczenie negatoryjne, prawa własność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • negatoryjne powództwo
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, parkowanie samochodu, czynność zachowawcza, stan zgodny z prawem, współwłasność powódki, parkowanie pojazdów, sposób parkowania, skuteczny sprzeciw, naruszanie własności, przywrócenie stanu zgodnego, pozwany, władztwo nad rzeczą, własność powódki, pozbawienie właściciela faktycznego władztwa, zgoda większości współwłaścicieli, zachowanie wspólnego prawa, zwykły zarząd, roszczenie negatoryjne, prawa własność, zakazanie
Zobacz»

I C 236/20

zarządzenie, uzasadnienie, protokół

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 18 października 2021

Data publikacji: 16 sierpnia 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

pozwany, naruszenie prawa własności, stan zgodny z prawem, właściciel, słupek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • negatoryjne powództwo
 • Ważne frazy
  • jabłoń, betonowy słupek, granica ewidencyjna, pozwany, naruszenie prawa własności, poręba, stan zgodny z prawem, właściciel, słupek, teren, ustalenie przebiegu granic, drzewo, zaniechanie naruszenia, świadek, mapa, naruszenie prawa własności nieruchomości, opinia biegłego geodety, kolor różowy, nagranie z rozprawy, czynność na koszt
Zobacz»

I C 196/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim

Data orzeczenia: 31 maja 2017

Data publikacji: 9 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

negatoryjne powództwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • słupek, słupek geodezyjny, pastuch, kołek, stan zgodny z prawem, patyk, słupek graniczny, uprawniony geodeta, działka strony, usługi prawne, widoczna granica, przywrócenie stanu zgodnego, w głąb, gródź, zaniechanie naruszenia, drzewo, działka powoda, paragon, pozwany, przebieg granicy
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Szlachta
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Bednarek-Moraś,  Karina Marczak ,  Agnieszka Tarasiuk-Tkaczuk
Data wytworzenia informacji: