Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
7942

VIII GC 419/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2013-09-03

Data publikacji: 2013-10-03

trafność 100%

Sygnatura akt VIII GC 419/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 września 2013 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Leon Miroszewski Protokolant: stażysta Patrycja Predko po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2013 roku w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. przeciwko (...) -Logistyka spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. o zapłatę I zasądza od pozwanej
Czytaj więcej»

VIII GC 421/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-11-06

Data publikacji: 2017-12-05

trafność 100%

Sygn. akt VIII GC 421/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2017 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Natalia Pawłowska - Grzelczak Protokolant: sekr. sądowy Marta Serwatka po rozpoznaniu w dniu 23 października 2017 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa K. Ł. przeciwko (...) (...) w R. ( (...) ) o zapłatę I oddala powództwo; II ustala, że powód przegrał niniejsze postępowanie w 100% przy czym szczegół
Czytaj więcej»

VIII GC 421/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-05-25

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Sygn. akt VIII GC 421/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Kądziołka Protokolant: Eliza Sandomierska po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2018 r. na rozprawie sprawy z powództwa (...) w W. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. o zapłatę oddala powództwo.
Czytaj więcej»

VIII GC 421/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-06-25

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Sygn. akt VIII GC 421/17 UZASADNIENIE Pozwem złożonym 22 lutego 2017 r. powód (...) z siedzibą w W. wniósł pozew przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. o zapłatę kwoty 80.160,85 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu (w tym należność główna w wysokości 71.297,02 zł), a także wniósł o zasądzenie kosztów procesu. W uzasadnieniu wskazał, że pozwana oraz Bank (...) S.A. zawarli umowę kredytu nr (...) , na podstawie której bank przekazał pozwanej środki
Czytaj więcej»

VIII GC 422/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2014-02-12

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

Sygn. akt VIII GC 422/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lutego 2014r. Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. Natalia Pawłowska - Grzelczak Protokolant: sekr. sąd. Monika Karczmarska po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2014 r. w Szczecinie sprawy z powództwa J. K. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w G. o stwierdzenie nieważności uchwały ewentualnie o uchylnie I stwierdza nieważność uchwały o numer
Czytaj więcej»

VIII GC 425/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-12-17

Data publikacji: 2019-01-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VIII GC 425/16 UZASADNIENIE W pozwie z 17 sierpnia 2016 r., sprecyzowanym pismem procesowym z 21 sierpnia 2016 r., (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w S. wniosła o zasądzenie od pozwanej Fabryki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. kwoty 94.384,51 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości 9,5% (art. 7 w zw. z art. 11b ustawy z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) od 22 lipca 2016
Czytaj więcej»

VIII GC 426/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-06-13

Data publikacji: 2018-07-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VIII GC 426/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2018 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Natalia Pawłowska - Grzelczak Protokolant: sekretarz sądowy Marta Serwatka po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2018 r. w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa – (...) Zarządu (...) w S. przeciwko Wojskowemu Biuru (...) Budowlanych spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P. o zapłatę I zasądza od
Czytaj więcej»

VIII GC 426/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2016-11-30

Data publikacji: 2017-02-27

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VIII GC 426/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 listopada 2016 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSO Patrycja Baranowska Protokolant Monika Ziębakowska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016 roku w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko K. T. o zapłatę I zasądza od pozwanego K. T. na rzecz powoda K. K. kwotę 104.854,85 zł (stu czterech tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu czterech złotych osiemdziesięciu pi
Czytaj więcej»

VIII GC 426/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-09-13

Data publikacji: 2018-11-27

trafność 100%

Sygn. akt VIII GC 426/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2018 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Robert Bury Protokolant: stażysta Edyta Osińska po rozpoznaniu w dniu 6 września 2018 roku na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w G. przeciwko Zakładowi (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w M. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 8.1
Czytaj więcej»

VIII GC 427/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-04-25

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt VIII GC 427/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2017 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSO Leon Miroszewski Protokolant: Joanna Drobińska po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2017 roku w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa J. P. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w M. o zapłatę I zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 393.242,93 (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące d
Czytaj więcej»