Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
8151

I C 906/12

wyrok

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2013-01-22

Data publikacji: 2013-04-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 906/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2013 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Katarzyna Krasny Protokolant: st. sekr. sądowy Izabela Kawczuga po rozpoznaniu w dniu 8 stycznia 2013 r. w Szczecinie sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki Komandytowej w S. przeciwko Województwu (...) o zapłatę I. zasądza od pozwanego Województwa (...) na rzecz powódki (...) Spółki z ogr
Czytaj więcej»

I C 1001/13

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2013-10-30

Data publikacji: 2013-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1001/13Sygn. akt I C 1001/13 POSTANOWIENIE Dnia 30 października 2013 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Tomasz Sobieraj Protokolant: Anna Domozych po rozpoznaniu w dniu 30 października 2013 roku w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa: A. W. przeciwko: P. Z. o zapłatę postanawia: 1 odrzucić wniosek powoda A. W. o sporządzenie uzasadnienia „postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie z 30 września 2013 roku w przed
Czytaj więcej»

I C 1013/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2013-11-20

Data publikacji: 2014-08-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I C 1013/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2013 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Joanna Kitłowska-Moroz Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Małgorzata Borysewicz po rozpoznaniu w dniu 06 listopada 2013 r. w Szczecinie sprawy z powództwa M. S. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi (...) w W. o zapłatę oraz z powództwa A. B. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi (...) w W. o zapłatę I. zasądza od
Czytaj więcej»

I C 1099/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2013-02-26

Data publikacji: 2013-05-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1099/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lutego 2013 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Tomasz Sobieraj Protokolant: Anna Domozych po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2013 roku w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa: R. R. (1) przeciwko: Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w S. o zapłatę 229.520 zł I oddala powództwo; II zasądza od powoda R. R. (1) na rzecz pozwanego Spółdzielni Mieszkanio
Czytaj więcej»

I C 1061/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2013-10-28

Data publikacji: 2013-12-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1061/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 października 2013 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział I Cywilny w składzie następującym : Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Tomasz Sobieraj Protokolant: Anna Domozych po rozpoznaniu w dniu 18 października 2013 roku w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa: A. O. i A. T. przeciwko: L. R. (1) o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli I oddala powództwo; II zasądza od powoda A. O. na rzecz pozwanego L. R. (1) kwo
Czytaj więcej»

I C 1116/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2013-02-25

Data publikacji: 2013-05-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1116/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR del. do SO Barbara Smolska Protokolant: referent stażysta Emilia Startek po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2013 r. w Szczecinie sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. przeciwko J. B. , B. B. o zapłatę utrzymuje w mocy nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 17 sierpnia 2013 r.
Czytaj więcej»

I C 1133/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2013-05-29

Data publikacji: 2013-11-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1133/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2013 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Agnieszka Skrzypiec Protokolant sekr. sąd. Katarzyna Mizgier po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2013 roku w Szczecinie na rozprawie sprawy z powództwa Gminy M. S. przeciwko R. K. o zapłatę I . oddala powództwo, II . zasądza od powódki Gminy M. S. na rzecz pozwanego R. K. kwotę 3.617 zł (trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwr
Czytaj więcej»

II Ca 3/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2014-09-23

Data publikacji: 2017-08-21

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 3/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Iwona Siuta Sędziowie: SSO Violetta Osińska SSR del. Monika Gniazdowska (spr.) Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Idzikowska-Chrząszczewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 września 2014 roku w S. sprawy z powództwa A. H. przeciwko K. H. o zapłatę na skutek apelacji wniesionej przez pozwaną od wyroku Sądu Rejonowe
Czytaj więcej»

II Ca 4/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-06-02

Data publikacji: 2017-07-26

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 4/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Tomasz Szaj (spr.) Sędziowie: SO Marzenna Ernest SO Karina Marczak Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Gregorczuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2017 roku w S. sprawy z powództwa Ł. D. (1) przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Gryfin
Czytaj więcej»

II Ca 6/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-07-06

Data publikacji: 2018-11-02

trafność 100%

Uzasadnienie wyroku z dnia 6 lipca 2018 r.: Wyrokiem z dnia 9 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie: 1. zasądził od pozwanej A. W. na rzecz powodów S. F. , D. F. solidarnie kwotę 39 804 zł; 2. oddalił powództwo w pozostałej części; 3. zasądził od pozwanej A. W. na rzecz powodów S. F. , D. F. solidarnie kwotę 3 662.58 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania; 4. nakazał pobrać od pozwanej A. W. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Goleniowie kwotę 2 398.11 zł tytułem wydatków tymczaso
Czytaj więcej»