Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
8498

II Ca 3/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2014-09-23

Data publikacji: 2017-08-21

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 3/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2014 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Iwona Siuta Sędziowie: SSO Violetta Osińska SSR del. Monika Gniazdowska (spr.) Protokolant: sekr. sądowy Małgorzata Idzikowska-Chrząszczewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 września 2014 roku w S. sprawy z powództwa A. H. przeciwko K. H. o zapłatę na skutek apelacji wniesionej przez pozwaną od wyroku Sądu Rejonowe
Czytaj więcej»

II Ca 4/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-06-02

Data publikacji: 2017-07-26

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 4/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Tomasz Szaj (spr.) Sędziowie: SO Marzenna Ernest SO Karina Marczak Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Gregorczuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2017 roku w S. sprawy z powództwa Ł. D. (1) przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Gryfin
Czytaj więcej»

II Ca 6/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-07-10

Data publikacji: 2018-11-02

trafność 100%

Uzasadnienie wyroku z dnia 6 lipca 2018 r.: Wyrokiem z dnia 9 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Goleniowie: 1. zasądził od pozwanej A. W. na rzecz powodów S. F. , D. F. solidarnie kwotę 39 804 zł; 2. oddalił powództwo w pozostałej części; 3. zasądził od pozwanej A. W. na rzecz powodów S. F. , D. F. solidarnie kwotę 3 662.58 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania; 4. nakazał pobrać od pozwanej A. W. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Goleniowie kwotę 2 398.11 zł tytułem wydatków tymczaso
Czytaj więcej»

II Ca 7/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2013-08-22

Data publikacji: 2016-02-15

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 7/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 sierpnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Wiesława Buczek - Markowska Sędziowie: SSO Dorota Gamrat - Kubeczak (spr.) SSO Marzenna Ernest Protokolant: st. sekr. sąd. Dorota Szlachta po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 sierpnia 2013 roku w S. sprawy z powództwa C. I. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko M. S. (1
Czytaj więcej»

II Ca 8/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2014-01-27

Data publikacji: 2017-08-21

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 8/14 POSTANOWIENIE Dnia 27 stycznia 2014 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział II Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Marzenna Ernest Sędziowie: SO Zbigniew Ciechanowicz SO Sławomir Krajewski (spr.) po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 stycznia 2014 roku w S. sprawy z wniosku Zarządu (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S. przy udziale J. K. (1) i J. K. (2) o wpis służebności gruntowej na skutek apelacji wnioskodawcy od postano
Czytaj więcej»

II Ca 9/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2015-06-03

Data publikacji: 2017-08-30

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 9/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Sławomir Krajewski (spr.) Sędziowie: SO Agnieszka Bednarek - Moraś SO Tomasz Szaj Protokolant: st. sekr. sąd. Dorota J. Szlachta po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 czerwca 2015 roku w S. sprawy z powództwa M. K. (1) przeciwko K. G. o zapłatę na skutek apelacji wniesionej przez powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Goleniowi
Czytaj więcej»

II Ca 9/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2019-01-09

Data publikacji: 2019-08-22

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 9/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 stycznia 2019 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Tomasz Sobieraj po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2019 roku w S. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego w G. przeciwko A. A. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód
Czytaj więcej»

II Ca 12/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2017-06-02

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 12/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Tomasz Szaj Sędziowie: SO Marzenna Ernest SO Karina Marczak (spr.) Protokolant: sekr. sądowy Magdalena Gregorczuk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2017 roku w S. sprawy z powództwa Prokury Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko Z. S. i H. S. o zapłatę na skutek
Czytaj więcej»

II Ca 12/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-07-06

Data publikacji: 2018-10-24

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 12/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lipca 2018 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący: SSO Zbigniew Ciechanowicz Sędziowie: SO Violetta Osińska SR del. Tomasz Cegłowski (spr.) Protokolant: sekr. sądowy Anna Grądzik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lipca 2018 roku w S. sprawy z powództwa Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. (...) w S. przeciwko Z. K. i R. K. o zapłatę na skutek apelacji pozwanych od wyroku Sądu Re
Czytaj więcej»

II Ca 12/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2018-07-26

Data publikacji: 2018-10-24

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 12/18 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 16 sierpnia 2016 r. powódka Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. (...) w S. wniosła o zasądzenie na jej rzecz od pozwanych R. K. i Z. K. solidarnie kwoty 2.295 zł 5 gr wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty. Jako podstawę faktyczną powództwa wskazano obowiązek pozwanych jako właścicieli lokalu mieszkalnego zapłaty należności z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz fundusz remontowy
Czytaj więcej»