Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Ga 85/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2014-03-24

I C 36/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 23 kwietnia 2015

Data publikacji: 12 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szlaban, służba, umowa zlecenia, ochrona mienia, pozwany, mleczarnia, wykonanie zlecenia, wynagrodzenie za miesiąc, historia rachunków bankowych, koordynator, rachunek, obejście przepisów o formie, świadek, forma zastrzeżona pod rygorem, teren obiektów, wysokość wynagrodzenia, uszkodzenie, właściwe wykonanie, zapewnienie ochrony, godzina pracy
Zobacz»

I C 483/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 14 czerwca 2017

Data publikacji: 29 marca 2018

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • waluta polska, rachunek, różnica kursowa, rachunek powoda, kurs euro, przelew, pozwany, uzyskanie zasiłku, wezwanie do zapłaty, zapłata prowizji, opłata za przelew, konina, dokonanie wpłaty, wpłata w walucie, powstała niedopłata, rachunek walutowy, wykonanie zlecenia, przyznany zasiłek, zasiłek rodzinny na dziecko, przejazd
Zobacz»

I C 970/17

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Wieluniu

Data orzeczenia: 24 października 2017

Data publikacji: 15 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, kurs walutowy, niemiecki pracodawca, mieszkanie powoda, wynagrodzenie, gospodarz, zaliczka na poczet wynagrodzenia, zeznanie powoda, godzina pracy, polska do niemiec, przelew, rachunek komornika, formularz, potwierdzenie przelewu należności, zaległe wynagrodzenie, porzucenie, dzień zapłaty, warunki mieszkaniowe, termin wynagrodzenia, rozprawa w dniach
Zobacz»

II Ca 650/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 listopada 2016

Data publikacji: 23 października 2017

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zlecenie, umowa zlecenia, przelew, opłata drogowa, pozwany, zakup paliwa, wynagrodzenie, wniosek powoda o zobowiązanie, umowa powodów, zaliczka na poczet, tankowanie, płatna droga, należność, potwierdzenie przelewu, historia rachunków bankowych, stacja, stanowisko procesowe, strona powodowa, ciężar dowodu, przedstawienie rozliczenia
Zobacz»

I C 2/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Braniewie

Data orzeczenia: 31 marca 2017

Data publikacji: 7 czerwca 2017

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zlecenie, rachunek, główny księgowy, archiwizacja dokumentacji, podpis, przedmiotowy rachunek, umowa zlecenia, dyrektor, wstępna kontrola, jednostka, termin realizacji zlecenia, całe zlecenie, pierwszy rachunek, dzień zawarcia umowy, trwanie stosunku pracy, umowa z dniem, operacja gospodarcza, sektor finansów publicznych, gmina, czynność
Zobacz»

I C 1281/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 października 2020

Data publikacji: 21 grudnia 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • usługi prawne, pozwany, sprawa o podział majątku, pierwsza rata wynagrodzenia, wynagrodzenie, uczestniczka, umowa o usługi, druga rata wynagrodzenia, prowadzenie sprawy o podział, czysty blankiet, blankiet umowy, pismo powódki, umowa do podpisania, ustawowa odsetka za opóźnienie, ugoda, prawomocne postanowienie, zapłata, prawomocne orzeczenie sądowe, spółka jawna, kwota
Zobacz»

IX GC 561/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 4 września 2017

Data publikacji: 27 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • faktura vat, rachunek bankowy powoda, data otrzymania faktury, termin płatności, należność główna, pozwany, przelew, dyspozycja przelewu, diagnostyka laboratoryjna, badanie laboratoryjne, cofnięcie pozwu, pozew, usługa, wniesienie pozwów, rachunek, samodzielny publiczny zakład opieki, pozwany samodzielny publiczny zakład, umowa, roszczenie odsetkowe, publiczny zakład opieki zdrowotnej
Zobacz»

V GC 579/17

wyrok

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 19 lipca 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zlecenie, opłata za czynności adwokackie, umowa zlecenia, wysokość wynagrodzenia, sprawa opłaty, rozporządzenie ministra sprawiedliwości, moment wszczęcia egzekucji, wydział gospodarczy, wyczerpanie środków dowodowych, postępowanie egzekucyjne, odpłatne zlecenie, bura, adwokat, pozwany, obowiązująca taryfa, wypowiedzenie pełnomocnictwa, rzeczowość, zeznanie powoda, charakter umowy, prowadzenie sprawy
Zobacz»

VIII C 258/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 lutego 2013

Data publikacji: 10 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, zawezwanie do próby ugodowej, łączny czas trwania, referat, wykonanie telefonu, umowa, powodu wynagrodzeń, powodów podejmowania, wynagrodzenie za czas, różnica między kwotami, kancelaria powoda, czynność związana z wykonaniem, złożenie wniosku o zawezwanie, dowód nadania, przygotowanie pozwu, postępowanie mediacyjne, usunięcie braków formalnych wniosku, pozew, spotkanie powodów, działanie powodów
Zobacz»

VIII GC 88/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 20 listopada 2013

Data publikacji: 2 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, obowiązek kierownika budowy, zakup materiałów, pełnienie funkcji kierownika budowy, realizacja prac, umowa o roboty budowlane, dziennik budowy, inwestor, ostatnia faktura, pełnienie obowiązków kierownika, zeznanie powoda, kwota, realizacja umowy, kosztorys, materiały budowlane, suma wpłat, gotówka, zakres prac, wynagrodzenie powodów, wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego
Zobacz»

IX P 160/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2017

Data publikacji: 8 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wynagrodzenie chorobowe, zlecenie, wynagrodzenie, październik i listopad, wynagrodzenie w gotówce, powództwo w zakresie wynagrodzenia, prawomocny wyrok częściowy, gotówka, protokół kontroli państwowej inspekcji, wykonanie umowy zlecenia, kontrola państwowej inspekcji pracy, wynagrodzenie za miesiąc, charakter strony, roszczenie finansowe, ciężar dowodowy, dokument prywatny, umowa o prace, przesłuchanie, zakresu zasiłków, przekazywanie wynagrodzenia
Zobacz»

VI ACa 1131/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 grudnia 2012

Data publikacji: 28 maja 2013

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa zlecenia, pozwany, pełnomocnictwo, czynność prawna, kwota, przelew, skreślenie wyrazu, hipoteka, opłata egzekucyjna, sprzedaż nieruchomości, spłata wierzytelności, bank, transakcja, całość ceny, umowa z dniem, część ceny sprzedaży, wykonanie zlecenia, dokument, dokonanie, forma szczególna
Zobacz»

III Ca 1733/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 21 stycznia 2019

Data publikacji: 20 marca 2019

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, świadczenie pomocy prawnej, umowa o zastępstwo prawne, wynagrodzenie, nieodpłatny charakter, siedziba kancelarii, odpłatny charakter, wynagrodzenie za pomoc prawną, dotychczasowa część, odpłatność umowy zlecenia, wiarygodność zeznania, pozwane wynagrodzenie, podstawa ustalenia faktów istotnych, twierdzenie o zobowiązaniu, pełnomocnictwo, zastępstwo procesowe, uprzednie żądanie, podstawę spisu, sprawa ponoszenia, zawarcie odpłatnej umowy
Zobacz»

VI Ga 299/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 29 września 2014

Data publikacji: 3 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wyegzekwowanie należności od dłużników, sprawa sądowa i egzekucyjna, pozwany, zakres obsługi prawnej, zlecenie, wynagrodzenie, ustna umowa zlecenia, wypowiedzenie pełnomocnictwa, zapłata wynagrodzenia, tytuł egzekucyjny, przekazana kwota, wszczęta egzekucja, wniesiony pozew, komornik, przedawnienie należności, faktura, celu wyegzekwowania, pozew, zapłata, kolejny wniosek egzekucyjny
Zobacz»

XV GC 2327/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 2 czerwca 2016

Data publikacji: 15 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udzielanie porad prawnych, opracowywanie opinii, sporządzanie pism procesowych, wykonanie zlecenia, ustna umowa zlecenia, wypowiedzenie pełnomocnictwa, wynagrodzenie, występowanie przed sądem, korespondencję e-mailową, prowadzona sprawa, komplet dokumentów, opinia prawna, obsługa prawna, zapłata wynagrodzenia, forma ustna, podpis pod fakturą, wyżej opisany przepis, umowa na obsługę, jednoznaczny termin, postanowienie dokumentu
Zobacz»

I1 C 812/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 13 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przejściowy brak, pozwany, faktura, odsetka ustawowa za opóźnienie, termin płatności, cennik powoda, świadczenie medyczne, środek na uregulowanie, usługi medyczne, usługa, wniosek powoda o nadanie, postępowanie elektroniczne, zlecona usługa, należność, świadczona usługa, zapłata, pozwana spółka, prolongata, brak środka, dobrowolna zapłata
Zobacz»

VI GC 20/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 19 stycznia 2017

Data publikacji: 19 maja 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wykonanie instalacji solarnej, należność, wpłata gotówkowa, zlecenie, pozwany, nakaz zapłaty, faktura, dochód z wykonywanej pracy, zapłata, praca wykonywana na budowie, przedmiotowe zlecenia, umowa zlecenia, pozwana spółka, udowodnienie faktów, rozliczenie zobowiązania, siedziba w miejscowości, przelew, wykonana instalacja, wzajemny obrachunek, projekt wykonawczy
Zobacz»

XII Ga 588/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 18 lutego 2015

Data publikacji: 20 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • optymalizacja, usługa, rekrutacja pracowników, proces rekrutacji, magazyn strony, pozwany, powodowa spółka, doradztwo, współpraca, prokurent samoistny, zakres logistyki, projekt, strona powodowa kwot, spotkanie, rozmowa kwalifikacyjna, wykonanie usługi, zawarcie umowy, wynagrodzenie, nieodpłatność, kandydat
Zobacz»

I C 2026/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 19 października 2017

Data publikacji: 15 listopada 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • uszkodzenie systemów, czas wykonywania usług, odsetka ustawowa za opóźnienie, naprawa auta, serwis, zarzut uszkodzenia, wynagrodzenie, usługa, zasada poniesienia przez strony, pozwany, wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy, zlecenie, pierwotnie dochodzona kwota, zakres postępowań, poniesienie przez stronę kosztów, opóźnienie od kwot, obowiązująca taryfa, wynagrodzenie za wykonane usługi, niekwestionowany dokument, dochodzone wynagrodzenie
Zobacz»

II C 949/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Data orzeczenia: 17 lipca 2014

Data publikacji: 19 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

budynek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ustna umowa, postępowanie administracyjne dotyczące nieruchomości, nieważność decyzji wywłaszczeniowej, stwierdzająca nieważność, wynagrodzenie, wywłaszczenie, pozwany, wieloletnia umowa, nabycie praw do spadku, wniosek o stwierdzenie, świadczenie pomocy prawnej, nieruchomość położnych, związek z postępowaniem, wartość działki, zwrot nieruchomości, wartość nieruchomości, uzyskanie odszkodowania, forma ustna, zwolniony powód, praga w warszawie
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Witkowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Górski
Data wytworzenia informacji: