Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 1506/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2015-12-28

II Ca 827/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 lipca 2017

Data publikacji: 10 października 2017

Poziom podobieństwa: 91%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, hipoteka umowna, wniosek o wpis, wpis hipoteki, sprostowanie, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, zmiana ustawy o księgach, oświadczenie uczestniczki, prawo rzeczowe, wnioskodawca, koszt postępowania kasacyjnego, ograniczone prawo, zamiejscowy wydział ksiąg wieczystych, zabezpieczenie spłaty należności, hipoteka zwykła
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, hipoteka umowna, wniosek o wpis, wpis hipoteki, sprostowanie, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, akt notarialny, zmiana ustawy o księgach, oświadczenie uczestniczki, prawo rzeczowe, wnioskodawca, koszt postępowania kasacyjnego, oświadczenie właściciela nieruchomości, wpisanie do księgi wieczystej, ograniczone prawo, zamiejscowy wydział ksiąg wieczystych, dokonywanie wpisów, skuteczność materialnoprawną, zabezpieczenie spłaty należności, hipoteka zwykła
Zobacz»

II Ca 373/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 maja 2014

Data publikacji: 14 marca 2016

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

sprostowanie, hipoteka kaucyjna, hipoteka zwykła, hipoteka umowna, oświadczenie uczestniczki, wniosek o wpis, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, wpis hipoteki, prawo rzeczowe, ustawa o księgach wieczystych, wnioskodawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • protokół sprostowania, sprostowanie, hipoteka kaucyjna, hipoteka zwykła, akt notarialny, hipoteka umowna, oświadczenie uczestniczki, wniosek o wpis, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, wpis hipoteki, prawo o notariacie, wpisanie hipoteki, notariusz, podstawa wpisu, oświadczenie właściciela nieruchomości, prawo rzeczowe, ustawa o księgach wieczystych, wniosek o wpis hipoteki, określona kwota, wnioskodawca
Zobacz»

I ACa 433/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 7 września 2016

Data publikacji: 26 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

wpis hipoteki, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, hipoteka zwykła, hipoteka kaucyjna, hipoteka umowna, ustawa o księgach wieczystych, zamiejscowy wydział ksiąg wieczystych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • wpis hipoteki, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, hipoteka zwykła, dłużniczka rzeczowa, umowa handlowa, hipoteka kaucyjna, hipoteka umowna, pozwany, odsetka w podwójnej wysokości, nieruchomości niezabudowane, rzeczywisty stan prawny, ustawa o księgach wieczystych, wierzyciel hipoteczny, zamiejscowy wydział ksiąg wieczystych, czterokrotność wysokości stopy kredytu, wysokość stopy kredytu lombardowego, skarga kasacyjna, zgodność wpisów, notariusz, wpisanie do księgi wieczystej
Zobacz»

III Ca 195/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 21 czerwca 2017

Data publikacji: 12 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, księga wieczysta, hipoteka umowna, wpis hipoteki, powstanie hipoteki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, księga wieczysta, hipoteka umowna, nowy sącz, wpis hipoteki, akt i dokument, nieruchomość, hipoteka umowna kaucyjna, bank spółdzielczy, małżonek, rodzaj hipoteki, hipoteka umowna zwykła, powstanie hipoteki, wspólność, rzeczywisty stan prawny, zawiadomienie o wpisie, wniosek o wpis hipoteki, kredyt, współwłasność, treść księgi wieczystej
Zobacz»

II Ca 635/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 17 grudnia 2013

Data publikacji: 21 marca 2014

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, nowa hipoteka, wpis hipoteki umownej, wnioskodawca, zamiejscowy wydział ksiąg wieczystych, zmiana ustawy o księgach, ustanowienie hipoteki, dokonanie wpisu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • hipoteka umowna łączna, ustawa o księgach wieczystych, dłużnik osobisty, nowa hipoteka, waluta, prawo bankowe, wpis hipoteki umownej, wierzyciel hipoteczny, wnioskodawca, hipoteka umowna zwykła, zamiejscowy wydział ksiąg wieczystych, zmiana ustawy o księgach, właściciel nieruchomości o ustanowieniu, ustanowienie hipoteki, dokonanie wpisu, podstawa do dokonania wpisu, dokonanie wpisu hipoteki, księga wieczysta hipoteki, wpisanie hipoteki, poręczyciel
Zobacz»

I ACa 228/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 12 maja 2016

Data publikacji: 19 lipca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

wpis hipoteki, hipoteka kaucyjna, ustawa o księgach wieczystych, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, wpis w księdze wieczystej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • dłużnik rzeczowy, należność uboczna, wpis hipoteki, hipoteka w księdze wieczystej, hipoteka kaucyjna, powodowa spółka, nieruchomość, wierzytelność, treść księgi, ustawa o księgach wieczystych, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, treść wpisu hipoteki, odsetka i należność, wpis hipoteki w księdze, rzeczywisty stan prawny, wpisana hipoteka, obciążona hipoteka, odpowiedzialność pozwanej spółki, zakres hipoteki, wpis w księdze wieczystej
Zobacz»

II Ca 2333/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 11 grudnia 2013

Data publikacji: 12 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

wpis hipoteki, hipoteka umowna, ustawa o księgach wieczystych, ustanowienie hipoteki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • wpis hipoteki, obligacja, hipoteka umowna, hipoteka umowna łączna, rzeczywisty stan prawny, roszczenie i prawo, podstawa wpisu, lokal w stanie wolnym, siedziba, wierzyciel hipoteczny, prawo osób trzecie, nowo założona księga wieczysta, nieruchomość utworzona przez podział, ustawa o księgach wieczystych, uzgodnienie treści księgi wieczystej, przeniesienie hipoteki, postępowanie wieczystoksięgowe, skarga na orzeczenie referendarza, ustanowienie hipoteki, wykreślenie hipoteki
Zobacz»

II Ca 733/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 18 grudnia 2014

Data publikacji: 17 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, hipoteka zwykła, hipoteka umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, księgę wieczną, hipoteka umowna zwykła, wygaśnięcie hipoteki, wykreślenie hipoteki, hipoteka zwykła, stan prawny nieruchomości, rzeczywisty stan prawny, hipoteka umowna, wykreślenie z działu, przedawnienie wierzytelności, nieruchomość ujawniona w księgach, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, uprawnienie wierzyciela hipotecznego, wierzytelność hipoteczna, księga wieczysta hipoteki, zmiana nazwy, niezgodność między stanem prawnym, usunięcie niezgodności, kredyt
Zobacz»

I ACa 1076/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 5 lutego 2015

Data publikacji: 5 września 2017

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

wpis hipoteki, hipoteka kaucyjna, ustawa o księgach wieczystych, zmiana ustawy o księgach, ustanowienie hipoteki, wniosek o wpis
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, wpis hipoteki, hipoteka kaucyjna, ustawa o księgach wieczystych, bank, prawo bankowe, nieruchomość, fundusz sekurytyzacyjny, wyciąg z księgi, kredyt, księgi rachunkowe, zmiana ustawy o księgach, ustanowienie hipoteki, wierzyciel hipoteczny, wniosek o wpis hipoteki, księga powoda, wniosek o wpis, domniemanie istnienia, domniemanie prawne, zabezpieczona hipoteka
Zobacz»

II Ca 140/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 lutego 2014

Data publikacji: 22 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

wpis hipoteki umownej, ustawa o księgach wieczystych, wniosek o wpis, dokonanie wpisu, referendarz sądowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • wpis hipoteki umownej, nieruchomość macierzystą, hipoteka umowna łączna, ustawa o księgach wieczystych, nowa księga wieczysta, wpis w działach, skarga na wpis, wzmianka o wniosku, spółka komandytowa, wniosek o wpis, dokonanie wpisu, wniosek o wpis hipoteki, referendarz sądowy, zachód, wpis prawa własności, nieruchomość hipoteki, uczestnik, umowa sprzedaży, apelacja wnioskodawczyni, podział nieruchomości
Zobacz»

II Ca 1206/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 10 lutego 2014

Data publikacji: 9 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

wpis hipoteki umownej, ustawa o księgach wieczystych, wniosek o wpis, dokonanie wpisu, referendarz sądowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • wpis hipoteki umownej, nieruchomość macierzystą, hipoteka umowna łączna, ustawa o księgach wieczystych, nowa księga wieczysta, skarga na wpis, wzmianka o wniosku, spółka komandytowa, wniosek o wpis, dokonanie wpisu, wniosek o wpis hipoteki, referendarz sądowy, zachód, wpis prawa własności, wpis w działach, nieruchomość hipoteki, uczestnik, umowa sprzedaży, apelacja wnioskodawczyni, obciążenie nieruchomości
Zobacz»

I ACa 313/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 20 listopada 2017

Data publikacji: 29 grudnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

hipoteka kaucyjna, ustawa o księgach wieczystych, hipoteka zwykła, wpis hipoteki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • hipoteka kaucyjna, ustawa o księgach wieczystych, hipoteka zwykła, należność główna, pozwany, roszczenie związane z wierzytelnością, ojciec, poręczyciel, zabezpieczenie, wierzytelność hipoteczna, wpis hipoteki, umowa kredytów, wyciąg z ksiąg banku, kredyt i gwarancja, zobowiązanie dłużnika głównego, wierzyciel hipoteczny, kapitał, właściciel obciążonej nieruchomości, ustanowienie hipoteki kaucyjnej, zabezpieczona hipoteka
Zobacz»

III Ca 1343/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 listopada 2017

Data publikacji: 8 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

dokonanie wpisu, ustawa o księgach wieczystych, wpis hipoteki umownej, wnioskodawca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • dokonanie wpisu, ustawa o księgach wieczystych, wykreślenie wpisu hipoteki, wniosek o wykreślenie hipoteki, rzeczywisty stan prawny, wpis hipoteki umownej, podstawa wpisu, ustawa prawo bankowe, nowy dokument, hipoteka umowna łączna, prawomocny wpis, treść księgi wieczystej, podstawa wykreślenia, hipoteka umowna kaucyjna, hipoteka umowna zwykła, wnioskodawca, postępowanie wieczystoksięgowe, bank, ponowne badanie, wniosek dokumentów
Zobacz»

II C 641/17

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 31 października 2017

Data publikacji: 24 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, ustanowienie hipoteki, oświadczenie, hipoteka kaucyjna, wpis hipoteki, wpis w księdze wieczystej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, dłużnik osobisty, prawo bankowe, dłużnik rzeczowy, bank, ustanowienie hipoteki, sukcesja generalna, hipoteka bankowa, oświadczenie, wierzytelność, hipoteka kaucyjna, wierzyciel, wpis hipoteki, wpis w księdze wieczystej, wypowiedzenie, oświadczenie woli właściciela nieruchomości, nakaz zapłaty, ustanawianie hipoteki, pozwany, tytuł egzekucyjny
Zobacz»

II Ca 577/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Białymstoku

Data orzeczenia: 12 września 2013

Data publikacji: 9 października 2013

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, zmiana ustawy o księgach, hipoteka kaucyjna, termin spłaty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, zmiana ustawy o księgach, hipoteka kaucyjna, zmiana terminu spłaty, zabezpieczona wierzytelność, sprawę zakładania, prowadzenie księgi wieczystej, zakładanie i prowadzenie, wierzytelność hipoteczna, termin spłaty kredytu, zabezpieczona hipoteka, kredyt zabezpieczony, termin spłaty, hipoteka umowna kaucyjna, zmiana treści hipoteki, termin zapłaty, zmieniające rozporządzenie, system informatyczny, ustawa z dniem, znowelizowany przepis
Zobacz»

III Ca 37/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 5 maja 2014

Data publikacji: 1 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, zmiana ustawy o księgach, hipoteka zwykła, hipoteka umowna, hipoteka kaucyjna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, nieruchomość utworzona przez podział, wykreślenie hipoteki, podstawa wykreślenia, zmiana ustawy o księgach, razie podziałów, konstytucja rzeczpospolitej polskiej, przedmiotowa hipoteka, trybunał konstytucyjny, hipoteka łączna, pismo zarządu, hipoteka zwykła, ustawa z dniem, hipoteka umowna, nieruchomość hipoteki, część ułamkowa, hipoteka kaucyjna, akt normatywny, wniosek dokumentów, usta
Zobacz»

II Ca 1023/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 13 lutego 2014

Data publikacji: 28 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, hipoteka kaucyjna, wpis hipoteki, wpis w księdze wieczystej, hipoteka zwykła
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, pozwany bank, wierzyciel hipoteczny, hipoteka kaucyjna, siedziba w świdnicy, wschód, przejście hipoteki, prawo bankowe, usunięcie niezgodności, rejonowy lublin, wpis hipoteki, wierzytelność, stan prawny nieruchomości, rzeczywisty stan prawny, odsetka skapitalizowana, wpis w księdze wieczystej, dłużnik osobisty, hipoteka zwykła, ugoda, nieruchomość ujawniona w księgach
Zobacz»

I ACa 791/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 listopada 2020

Data publikacji: 15 marca 2021

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

ustawa o księgach wieczystych, hipoteka kaucyjna, hipoteka zwykła, hipoteka umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • ustawa o księgach wieczystych, hipoteka kaucyjna, dłużnik osobisty, hipoteka zwykła, wierzyciel hipoteczny, wierzytelność hipoteczna, dłużnik rzeczowy, obciążona hipoteka, zabezpieczenie, odsetka, powodowy bank, wierzytelność zabezpieczona hipoteką, zarzut przedawnienia, przedawnienie wierzytelności, hipoteka umowna, roszczenie o świadczenia uboczne, działanie w zakresie sprzedaży, pozwany, zaspokojenie z nieruchomości, suma hipoteki
Zobacz»

II Ca 717/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 października 2013

Data publikacji: 12 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

wpis hipoteki, nowa hipoteka, księga wieczysta, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • wpis hipoteki, prawo bankowe, nowa hipoteka, dyspozycja właściciela, wyższa suma, uprawnienie do rozporządzania, podstawa ustanowienia hipoteki, oświadczenie banku, przeniesienie hipoteki, właściciel nieruchomości, kwota hipoteki, wygaśnięcie hipoteki, księga wieczysta, miejsce nowe, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, oświadczenie właściciela, zgoda na ustanowienie, wola ustanowienia, szersza granica, wierzyciel
Zobacz»

II Ca 165/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 30 września 2014

Data publikacji: 21 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

nowa hipoteka, ustawa o księgach wieczystych, wniosek o wpis, wpis w księdze wieczystej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste, hipoteka, hipoteka przymusowa
 • Ważne frazy
  • przeniesienie hipoteki, księga wieczysta roszczenia, nowa hipoteka, roszczenie wierzyciela, wygaśnięcie hipoteki, wierzyciel hipoteczny, hipoteka łączna, wpis roszczenia o przeniesienie, kredyt refinansowy, granica sumy, ustawa o księgach wieczystych, hipoteka obciążająca nieruchomości, możliwość ujawnienia, ujawnienie w księdze wieczystej, na miejscu, apelacja wnioskodawczyni, wniosek o wpis, wpis w księdze wieczystej, zaskarżone postanowienie, właściciel nieruchomości
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Szlachta
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Szaj,  Violetta Osińska ,  Sławomir Krajewski
Data wytworzenia informacji: