Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 266/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2016-06-16

V ACz 826/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 22 sierpnia 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Poziom podobieństwa: 87%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, wadium, środek ochrony prawnej, sprawa ze stosunku, uzyskanie zamówienia, właściwość, stosunek prawa cywilnego, omawiana ustawa, podmiot sektora publicznego, zakres prawa cywilnego, najkorzystniejsza oferta, przepis kodeksu cywilnego, galas, umowa zawierana w trybie, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, przepis szczególny, zawarcie umowy w trybie, konkurs
Zobacz»

XXIII Zs 13/21

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 maja 2021

Data publikacji: 31 stycznia 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 85%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, koszt postępowania skargowego, orzeczenie krajowej izby, udzielenie zamówienia publicznego, przeciwnik skargi, postępowanie o udzielenie zamówienia, oferta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, koszt postępowania skargowego, wyrok krajowej izby odwoławczej, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, orzeczenie krajowej izby, przedmiot zamówienia, sporne zamówienie, udzielenie zamówienia publicznego, rozstrzygnięcie formalne, przeciwnik skargi, merytoryczne rozpoznanie skargi, ustęp, ustawa prawa, skarga na orzeczenie, postępowanie o udzielenie zamówienia, oferta, podstawa do umorzenia, obowiązująca ustawa, roku krajowy
Zobacz»

II Ca 1626/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 14 marca 2017

Data publikacji: 30 października 2017

Poziom podobieństwa: 84%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, oferta, krajowa izba odwoławcza, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, usta, postępowanie skargowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, oferta, krajowa izba odwoławcza, wybór oferty najkorzystniejszej, przepis ustawy prawa, odrzucenie oferty, badanie i ocena oferty, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, kryterium oceny ofert, usta, środek ochrony prawnej, postępowanie skargowe, zaniechanie, opis przedmiotu zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, czynność odrzucenia, odwołanie w postępowaniu, wykluczenie wykonawcy, prezes urzędu zamówień
Zobacz»

VI ACa 1366/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 2 grudnia 2014

Data publikacji: 2 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 83%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, orzeczenie krajowej izby, oferta, udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, zatrzymanie wadium, wyrok krajowej izby odwoławczej, dokument i oświadczenie, zbiornik paliwowy, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, orzeczenie krajowej izby, oferta, postępowanie przetargowe, wymiana zbiorników, samodzielny publiczny zakład opieki, publiczny zakład opieki zdrowotnej, warunek udziału w postępowaniu, bezpodstawne wzbogacenie, wezwanie, udzielenie zamówienia, wyrok sądu powszechnego, peron, procedura zamówienia publicznego
Zobacz»

XXIII Ga 622/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 21 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, skarga, krajowa izba odwoławcza, oferta, udzielenie zamówienia publicznego, koszt postępowania skargowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, skarga, krajowa izba odwoławcza, wniesienie skargi, ustawa prawa, przystąpienie do postępowania odwoławczego, oferta, badanie i ocena oferty, udzielenie zamówienia publicznego, zgłoszenie przystąpienia, interwencja uboczna, ponowne badanie i ocena, koszt postępowania skargowego, uczestnik, skarga do sądu, konsorcjum firmy, generalny dyrektor, droga krajowa i autostrada, zamawiający skarb państwa, prezes izby
Zobacz»

VI ACa 977/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 14 marca 2014

Data publikacji: 23 września 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, oferta, orzeczenie krajowej izby, usta, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, ustawa prawa, zatrzymanie wadium, warunek udziału w postępowaniu, wyrok krajowej izby odwoławczej, oferta, spełnianie warunków udziału, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, orzeczenie krajowej izby, wezwanie, powierzchnia budynku, usta, wymagany dokument, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, uzupełnienie dokumentu, zbiornik paliwowy, stacja paliwa, bezpodstawne wzbogacenie
Zobacz»

II Ca 487/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 września 2017

Data publikacji: 2 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 82%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, oferta, krajowa izba odwoławcza, usta, postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
   1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 238)
   2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177)
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, oferta, wybór oferty najkorzystniejszej, krajowa izba odwoławcza, odrzucenie oferty, ocena oferty, odrzucenie odwołania, umorzenie postępowania odwoławczego, całość zarzutów, usta, postępowanie o udzielenie zamówienia, przepis ustawy prawa, wykluczenie wykonawcy, wnoszenie odwołania, progi unijne, środek ochrony prawnej, odwołanie w postępowaniu, czynność odrzucenia, zaniechanie, wpis od odwołania
Zobacz»

I C 1181/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 17 października 2018

Data publikacji: 9 listopada 2020

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, oferta, krajowa izba odwoławcza, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia, oferta, krajowa izba odwoławcza, komisja przetargowa, oferent, środek ochrony prawnej, przepis ustawy prawa, przeprowadzenie kursu, zorganizowanie i przeprowadzenie, uczestnik projektu, odwołanie, postępowanie w przedmiocie udzielenia, egzamin, procedura przetargowa, procedura odwoławcza, udzielenie zamówienia publicznego, kurs zawodowy, złożenie wyjaśnienia, skarga do sądu
Zobacz»

II Ca 759/19

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 września 2019

Data publikacji: 4 listopada 2019

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, skarga, postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, skarga, skarga do sądu, urząd marszałkowski województwa, kodeks postępowania cywilnego, dodatkowe rozstrzygnięcie, postępowanie o udzielenie zamówienia, postępowanie odwoławcze, uzupełnienie orzeczenia, uzupełnienie postanowienia, ustawa prawa, wniosek o uzupełnienie wyroku, substrat zaskarżenia, wyrok sądów polubownych, jako że, kończące postępowanie, znajda, wpis od odwołania, roku krajowy
Zobacz»

V ACa 144/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 26 października 2017

Data publikacji: 11 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, oferta, uczciwa konkurencja, postępowanie o udzielenie zamówienia, usta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, mysz, klawisz, krajowa izba odwoławcza, oferta, uchwała krajowa, sporne zamówienie, zatrzymanie wadium, prezes urzędu zamówień publicznych, oferent, realizacja projektu, uczciwa konkurencja, sprzęt, postępowanie o udzielenie zamówienia, narodowy plan rozwoju, część dofinansowania, termin na wykonanie umowy, pozwany, przedmiot zamówienia, usta
Zobacz»

XII Ga 713/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 18 lutego 2015

Data publikacji: 2 września 2015

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

oferta, prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, przeciwnik skargi, udzielenie zamówienia, orzeczenie krajowej izby
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • oferta, prawo zamówień publicznych, autobus, ustawa prawa, krajowa izba odwoławcza, odrzucenie oferty, kalkulacja, rażąco niska cena, wozokilometr, przedmiot zamówienia, uzyskanie zamówienia, przeciwnik skargi, realizacja zamówienia, cena oferty, sprzedaż biletu, ocena oferty, wyrok krajowej izby odwoławczej, udzielenie zamówienia, zespół arbitrów, orzeczenie krajowej izby
Zobacz»

XXIII Ga 2039/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 lutego 2017

Data publikacji: 12 czerwca 2018

Poziom podobieństwa: 81%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, skarga, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, orzeczenie krajowej izby
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, prezes krajowej izby, skarga, prezes urzędu zamówień publicznych, postanowienie prezesa, zwrot odwołania, ustawa prawa, skarga do sądu, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie przy rozpoznawaniu, odpowiedź na skargę, przedmiot zwrotu, pytanie prawne, postanowienie o odrzuceniu odwołania, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, orzeczenie krajowej izby, umorzenie postępowania odwoławczego, brak formalny odwołania
Zobacz»

XXIII Zs 70/21

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 27 października 2021

Data publikacji: 31 stycznia 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, oferta, skarga, postępowanie skargowe, nieuczciwa konkurencja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, oferta, odrzucenie oferty, rozwiązanie równoważne, skarga, oddalenie odwołania w sytuacji, ustawa prawa, ocena oferty, postępowanie skargowe, producent, przedmiot zamówienia, naruszenie przepisu ustawy, warunek odwołania, niezgodność oferty, rzekomą niezgodność, jednocześnie zaskarżone orzeczenie, nieuczciwa konkurencja, przypadek stwierdzenia, powtórzenie czynności badania, nałożenie kary finansowej
Zobacz»

XII Ga 178/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 6 sierpnia 2018

Data publikacji: 14 marca 2022

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

oferta, prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, usta, skarga, postępowanie skargowe, postępowanie o udzielenie zamówienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • oferta, prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, uzyskanie zamówienia, odrzucenie oferty, wybór najkorzystniejszej oferty, wadium, realizacja zamówienia, branża telekomunikacyjna, usta, prezes urzędu zamówień publicznych, warunek udziału w postępowaniu, skarga, odwołanie, niezbędny zasób, postępowanie skargowe, naruszenie przepisu ustawy, zobowiązanie podmiotów, postępowanie o udzielenie zamówienia, gwarancja
Zobacz»

XXIII Zs 126/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 7 grudnia 2022

Data publikacji: 14 marca 2023

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

krajowa izba odwoławcza, unieważnienie, termin składania ofert, prawo zamówień publicznych, przeciwnik skargi, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, usta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, unieważnienie, termin składania ofert, prawo zamówień publicznych, przeciwnik skargi, postępowanie o udzielenie zamówienia, unieważnienie umowy, kontrola uprzednia, prezes urzędu zamówień publicznych, przesłanka unieważnienia, umowa w sprawie zamówienia, sprawa zamówień publiczna, udzielenie zamówienia publicznego, usta, stwierdzone naruszenie, wynik kontroli, linia kolejowa, uchwała krajowa, praca na linii, możliwość wpływu
Zobacz»

XXIII Ga 748/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 28 maja 2018

Data publikacji: 24 marca 2020

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, skarga, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, prezes izby, praga w warszawie, wyrok krajowej izby odwoławczej, skarga, strona druga, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, drugi wyrok, stosowne pouczenie, konsorcjum, dzielnica, ustawa prawa, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, skutek skargi, niewłaściwość, sprawa w postępowaniu, sentencja postanowienia, wydział gospodarczy
Zobacz»

VI Ca 365/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2017

Data publikacji: 7 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

oferta, prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, traktowanie wykonawców, skarga
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • oferta, prawo zamówień publicznych, odrzucenie oferty, krajowa izba odwoławcza, treść oferty, oferta wykonawcy, błąd w obliczeniu ceny, wybór oferty najkorzystniejszej, prezes urzędu zamówień publicznych, formularz cenowy, stawka podatku, odwołanie wykonawcy, postanowienie krajowej izby odwoławczej, różny stawek, badanie i ocena oferty, traktowanie wykonawców, cena brutto, zaniechanie, skarga, cena oferty
Zobacz»

XXIII Zs 33/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 23 czerwca 2021

Data publikacji: 19 sierpnia 2021

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, oferta, krajowa izba odwoławcza, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, skarga
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, oferta, krajowa izba odwoławcza, wpływ na decyzje, informacja, inwestycja, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, konsorcjum firmy, skarga, kryterium oceny ofert, rzeka, funkcja kierownika budowy, wykluczenie, śródlądowa droga wodna, zlewnia, wyrok krajowej izby odwoławczej, lekkomyślność, funkcja kierownika robót, niedbalstwo
Zobacz»

XXIII Ga 287/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 8 czerwca 2016

Data publikacji: 8 sierpnia 2018

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

prawo zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, skarga, koszt postępowania skargowego, orzeczenie krajowej izby, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • prawo zamówień publicznych, prezes urzędu zamówień publicznych, krajowa izba odwoławcza, skarga, koszt postępowania skargowego, zasada słuszności, orzeczenie krajowej izby odwoławczej, orzeczenie krajowej izby, postępowanie o udzielenie zamówienia, zasada zwrotu kosztów, znajdę odpowiedzi, uczestnik postępowań, przepis kodeksu postępowania cywilnego, przepis ustawy prawa, pytanie prawne, skarga na orzeczenie, prezes krajowej izby, zasada dotycząca zwrotu, udzielenie zamówienia publicznego, zwrot kosztów postępowania skargowego
Zobacz»

XXIII Zs 15/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 7 kwietnia 2022

Data publikacji: 28 września 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, przeciwnik skargi, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, oferta, usta
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • zamówienia publiczne
 • Ważne frazy
  • krajowa izba odwoławcza, prawo zamówień publicznych, urząd wojewódzki, wykluczenie wykonawcy, przesłanka wykluczenia, przeciwnik skargi, część zamówienia, wyrok krajowej izby odwoławczej, ustawa prawa, urządzenie, umowa w sprawie zamówienia, sprawa zamówień publiczna, odrzucenie skargi, wcześniejsza umowa, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, podstawa wykluczenia, oferta, dyrektor generalny, usta
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Szlachta
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Zbigniew Ciechanowicz,  Aneta Mikołajuk
Data wytworzenia informacji: