Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Gz 418/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2017-11-23

VIII Pz 136/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 22 lutego 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

odstąpienie od obciążania powoda, sytuacja finansowa powodów, trudna sytuacja finansowa, pozwany, powodu kosztów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • koszty procesu
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążania powoda, trudna sytuacja finansowa powoda, sytuacja finansowa powodów, trudna sytuacja finansowa, wykorzystanie urlopu wypoczynkowego, ekwiwalent pieniężny, pozwany, zakres wykorzystania, niewykorzystany urlop wypoczynkowy, opłata stosunkowa od pozwu, powodu kosztów, wynik zwolnień, pozwów pracowników, pomoc prawna z urzędu, ewentualny zwrot kosztów, ostatni miesiąc pracy, szczególność trudna, obciążających pracowników, fakt trudnej sytuacji, wyjaśnienie niezgodne
Zobacz»

VIII Gz 165/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 9 października 2017

Data publikacji: 11 października 2017

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • centrum, cofnięcie pozwu, szczególnie uzasadniony wypadek, zakres dochodzonego roszczenia, prawomocność, pozwany, klauzula wykonalności, koszt procesu, zażalenie, pogląd sądu rejonowego, odstąpienie od obciążania powoda, postanowienie o kosztach procesu, sprzeciw od nakazu zapłaty, powodu kosztów, twierdzenie o istnieniu podstaw, niezasadne obciążenie powoda, postępowanie zażaleniowe, uzasadnienie zażalenia, referendarz, podstawa prawna zmiany
Zobacz»

V Pz 4/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 30 marca 2015

Data publikacji: 28 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • całkowite zaniechanie, przeprowadzenie kontroli instancyjnej, nierozpoznanie istoty sprawy, pozwana spółka kosztów, powodu kosztów, koszt postępowań zażaleniowy, obciążanie powoda, szczególnie uzasadniony wypadek, strona przegrywająca kosztów procesu, kontrola instancyjna zaskarżonego orzeczenia, postępowanie zażaleniowe według norm, odpowiedzialność za wynik procesu, szczególnie uzasadniony przypadek, zaskarżone postanowienie, zaniechanie przez sąd, pominięcie zasad współżycia społecznego, goździk, wypadek rozpoznania, obciążenie strony, zasada odpowiedzialności za wynik
Zobacz»

VIII Pz 110/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 23 października 2018

Data publikacji: 3 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążania powoda, świadczenia rekompensacyjne, deputat węglowy, bezpłatna pomoc prawna, dochodzone roszczenie o zapłatę, odstąpienie od obciążania strony, powodu kosztów, strona przegrywająca kosztów, szczególnie uzasadniony przypadek, charakter roszczenia, kształtowanie orzeczenia, grunt konkretnej sprawy, emeryt górniczy, pozwany, koszty procesu, roszczenie o zapłatę rekompensaty, przebieg procesów, reguła ponoszenia kosztów, utrata prawa, zażalenie
Zobacz»

VIII Pz 54/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 września 2018

Data publikacji: 21 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążania powoda, deputat węglowy, emeryt górniczy, dochodzone roszczenie o zapłatę, prawo do bezpłatnego węgla, odstąpienie od obciążania strony, powodu kosztów, strona przegrywająca kosztów, świadczenia rekompensacyjne, szczególnie uzasadniony przypadek, charakter roszczenia, poczucie bycia, kształtowanie orzeczenia, grunt konkretnej sprawy, roszczenie o zapłatę rekompensaty, przebieg procesów, reguła ponoszenia kosztów, utrata prawa, zażalenie, sprawa rekompensat
Zobacz»

VIII Pz 52/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 17 stycznia 2020

Data publikacji: 18 maja 2020

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • piątek, odstąpienie od obciążania powoda, powodu kosztów, sprawę obciążania, ocena sytuacji materialnej powoda, poprawa bytu, kształtowanie orzeczenia, uzyskiwanie wyższych dochodów, grunt konkretnej sprawy, przebieg procesów, reguła ponoszenia kosztów, zmiana zatrudnienia, podstawa do zmiany postanowienia, zażalenie, stanowisko sądu rejonowego, gołosłowne twierdzenie powoda, byt rodziny, uzasadnienie orzeczenia o kosztach, przesłanka do zastosowania instytucji, zakres odstąpienia
Zobacz»

VIII Pz 163/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 21 lutego 2019

Data publikacji: 12 marca 2019

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • deputat węglowy, odstąpienie od obciążania powoda, renta wyrównawcza, prawo do bezpłatnego węgla, odstąpienie od obciążania strony, powodu kosztów, zażalenie, strona przegrywająca kosztów, świadczenia rekompensacyjne, sytuacja materialna powoda, szczególnie uzasadniony przypadek, poniesienie bez uszczerbku, dzień czasu, wielki nakład, pozwany, kopalnia, lekarstwo, kształtowanie orzeczenia, grunt konkretnej sprawy, zapłata rekompensaty
Zobacz»

VIII Gz 463/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 stycznia 2018

Data publikacji: 20 lutego 2018

Poziom podobieństwa: 44%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążania, dyskrecjonalna ocena sądu, górnik, płatność pierwsza, rata, pozwany, zażalenie, transakcja handlowa, centrum, uzyskanie środka, fatalna sytuacja, narodowy fundusz zdrowia, koszt postępowań zażaleniowy, zamiar wystąpienia z powództwem, całokształt współpracy, prolongata terminu zapłaty należności, brak spłaty należności, proces, odsetka ustawowa za opóźnienie, podjęcie informacji
Zobacz»

II Cz 581/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 maja 2014

Data publikacji: 6 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążenia powódki, pozwany, zażalenie, koszt procesu, koszt postępowań zażaleniowy, odpowiedź na zażalenie, odstąpienie od obciążania powoda, radca prawny, uznanie cofnięcia pozwu, własny zarzut, droga egzekucji, zaspokojenie całego roszczenia, norma procedury cywilnej, czynność dyspozycyjna, druga zasada, bezrobotna matka, kredyt i karta, podział majątku spadkowego, odrębna pozycja, sfera procesowa
Zobacz»

VIII Pz 59/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 27 sierpnia 2018

Data publikacji: 10 października 2018

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prawo do bezpłatnego węgla, subiektywne przekonanie o zasadności, odstąpienie od obciążania, obciążanie powoda, pozwany, zażalenie, zasadność zgłoszonego roszczenia, powodu kosztów, decyzja powodów, strona w postępowaniu, odpowiedzialność za przebieg, świadczenia rekompensacyjne, szereg załączników, majątek w przypadku, pewna swoboda oceny, postępowanie zażaleniowe, opłata za czynności radcy, czynność radców prawnych, szansa wygrania procesu, próg minimalny
Zobacz»

IV Cz 180/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2013

Data publikacji: 16 kwietnia 2013

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • szczególnie uzasadniony wypadek, pozwany koszt, postanowienie o kosztach, pozwany, przepis kodeksu postępowania cywilnego, odstąpienie od obciążania, wymagalne zadłużenie kredytowe, sposób spłaty zobowiązania, płatność zasądzonej należności, zażalenie, zasądzanie zwrotu kosztów, człowiek schorowany, koszt zażalenia, odpłatne zajęcie, rachunek za media, proces z reguły, wygórowane żądanie, sentencja wyroku sądu rejonowego, stosowanie zasady odpowiedzialności, suwerenne uprawnienie jurysdykcyjne sądu
Zobacz»

III Cz 79/20

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 14 maja 2020

Data publikacji: 9 listopada 2020

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • stała obsługa prawna, brzmienie dotychczasowe, trudna sytuacja ekonomiczna, zażalenie, odstąpienie od obciążania powoda, koszt postępowań zażaleniowy, ukształtowanie rozstrzygnięcia, większość roszczeń, uregulowanie obowiązków, możliwość modyfikowania, jedynie częściowe obciążenie, koszt procesu przez sąd, kodeks postępowania cywilnego, duża autonomia, dokładne określenie wysokości, wyrok sądu apelacyjny, dalszy koszt procesu, koszt procesu, przytoczona regulacja prawna, natura majątkowa
Zobacz»

I ACz 119/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lutego 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 43%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odstąpienie od obciążania powódki, odstąpienie od obciążania, zażalenie, postępowanie zażaleniowe, zasada słuszności, koszt procesu, prawo procesowe mające istotne, szczególny przypadek, istotny wpływ na rozstrzygnięcie, orzekanie o kosztach, niewątpliwie trudna sytuacja majątkowa, rodzaj i zakres cierpień, matematyczna zasada, pozwany, sytuacja ekonomiczna, możliwość modyfikowania, możliwość zasięgnięcia opinii, wewnętrzne poczucie, sytuacja zaistniała w sprawie, przebieg procesów
Zobacz»

VIII Gz 427/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 lutego 2018

Data publikacji: 6 marca 2018

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, należność główna, odstąpienie od obciążania, dyskrecjonalna ocena sądu, cofnięcie pozwu, zażalenie, opóźnienie, rejonowy lublin, zapłata należności, odstąpienie od obciążenia strony, centrum, wydanie nakazu zapłaty, przejściowa trudność, postępowanie upominawcze, zachód, postępowanie zażaleniowe, koszt procesu, odpowiedzialność za wyniki, sytuacja finansowa, formalny termin
Zobacz»

VIII Pz 76/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 31 sierpnia 2018

Data publikacji: 10 października 2018

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • subiektywne przekonanie o zasadności, odstąpienie od obciążania, obciążanie powoda, deputat węglowy, zasadność zgłoszonego roszczenia, decyzja powodów, pozwany, odpowiedzialność za przebieg, świadczenia rekompensacyjne, pewna swoboda oceny, postępowanie zażaleniowe, opłata za czynności radcy, czynność radców prawnych, szansa wygrania procesu, powodu kosztów, równość stron w postępowaniu, zapłata rekompensaty, strona w postępowaniu sądowym, szczególnie uzasadniony wypadek, przesłanka w sprawie
Zobacz»

VIII Pz 89/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 5 listopada 2018

Data publikacji: 3 stycznia 2019

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • świadczenia rekompensacyjne, deputat węglowy, odstąpienie od obciążania powoda, dochodzone roszczenie o zapłatę, obciążanie powódki, piątek, odstąpienie od obciążania strony, strona przegrywająca kosztów, szczególnie uzasadniony przypadek, charakter roszczenia, kształtowanie orzeczenia, grunt konkretnej sprawy, emeryt górniczy, roszczenie o zapłatę rekompensaty, przebieg procesów, reguła ponoszenia kosztów, utrata prawa, zażalenie, sprawa rekompensat, subiektywne przekonanie
Zobacz»

VIII Pz 12/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 15 kwietnia 2019

Data publikacji: 4 czerwca 2019

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zaległe wynagrodzenie, tytuł wykonawczy, pozwany, odstąpienie od obciążania, opłata skarbowa, opieka nad chorym mężem, zażalenie, cele służbowe, koszt procesu ponad kwotę, odpowiedź na zażalenie, pełnomocnictwo, koszt procesu, niski dochód, całość roszczenia, prywatny pojazd, konieczność zapewnienia opieki, utrzymanie samochodu, piątek, pozbawienie wykonalności, ryczałt
Zobacz»

VI Gz 43/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 31 marca 2017

Data publikacji: 5 kwietnia 2017

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zażalenie, sytuacja finansowa, zasada optymalizacji, równowartość opłaty skarbowej, nakaz zapłaty, koszt postępowań zażaleniowy, postępowanie upominawcze, wydanie orzeczenia o kosztach, sytuacja ekonomiczna, przedstawione racje, suma zasądzonych kosztów, sprawa z obowiązków, radca prawny, podstawa żądania zmiany, społeczna działalność, szpital w polsce, sytuacja druga, zaskarżone postanowienie w oparciu, optymalizacja kosztów, pełny koszt procesu
Zobacz»

I ACa 74/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 12 września 2016

Data publikacji: 20 października 2016

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • roszczenie niemajątkowe, zastosowanie zasady słuszności, zasada słuszności, odstąpienie od obciążania powoda, ustawa o policji, rygiel, żądanie niemajątkowe, przeciwnik, dobra osobiste, podstawa do zastosowania zasady, przekonanie strony o zasadności, roszczenie majątkowe, koszt postępowań zażaleniowy, skarga konstytucyjna, zażalenie, zakres roszczenia, niekonstytucyjność, skarb państwa, adwokat z urzędu, pomoc prawna
Zobacz»

III Cz 1389/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 28 października 2014

Data publikacji: 3 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprawa z powództwa spółdzielcza, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, należność na raty, brak obiektywnych kryteriów, konkretna sprawa, ogół kosztów, przywołane kryterium, prawny argument, rozstrzygnięcie o rozłożeniu, pozwany, odstąpienie od obciążania, rozstrzygnięcie zawarte w punktach, szczególna sytuacja, koszt procesu, podstawa do braku, obowiązkowy sąd, zażalenie powódki, zażalenie, brak ustawowej definicji, trudna sytuacja
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paulina Woszczak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Patrycja Baranowska,  Anna Górnik
Data wytworzenia informacji: