Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Ga 128/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2016-06-03

VIII Ga 129/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 3 czerwca 2016

Data publikacji: 11 lipca 2016

Poziom podobieństwa: 45%

Wspólna treść

udział w gruncie, lokal, budynek, sprzedaż, pełnomocnictwo, cena, umowa z dniem, prawa własność, rozliczenie inwestycji, zysk, pozwana spółka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • udział w gruncie, lokal, budynek, zlecenie, sprzedaż, pełnomocnictwo, organ podatkowy, cena, umowa z dniem, sprzedaż lokali, prawa własność, rozliczenie inwestycji, zysk, grunt powoda, własność lokali, wzajemne rozliczenie, pozwana spółka, lokal niemieszkalny, własność gruntu, lokal mieszkalny
Zobacz»

I ACa 930/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 marca 2018

Data publikacji: 22 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, budowa, spółka, inwestor, pozwany, wada, uznanie długu, umowa o roboty budowlane, prokurent, faktura, budynek, czynność prawna, kierownik budowy, oświadczenie woli, ściana oporowa, strona umowy, zamiar strony, wykonawca robót budowlanych, praca, kontekst sytuacyjny
Zobacz»

I ACa 830/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 21 lutego 2018

Data publikacji: 16 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • przebudowa drogi, inwestycja, budowa, projekt techniczny, teren inwestycji, dojazd, prawo budowlane, pas drogowy, umowa, pozwolenie na budowę, droga gminna, projekt, droga publiczna, kruszywo, warstwa, pylon reklamowy, beton asfaltowy, istniejąca droga, obiekt budowlany, pozwany
Zobacz»

VI ACa 1578/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2013

Data publikacji: 10 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, pozwana spółka, mail, pełnomocnictwo, członka zarządu pozwanej spółki, usługa konsultingowa i doradcza, język, zeznanie powoda, zasada reprezentacji, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, pełnomocnictwo do wypowiedzenia umowy, aneks, e, polecenie członków zarządu, łącząca strona umowy, czynność, dniowy okres wypowiedzenia, indolencja, specyfikacja do faktur, grupa kapitałowa
Zobacz»

I ACa 357/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2013

Data publikacji: 11 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • prowadzenie wspólnej inwestycji, wspólna inwestycja, umowa o prowadzenie wspólna, umowa, podpisanie umowy z następcą, zgoda na rozwiązanie umowy, umowa o prowadzenie inwestycji, rozwiązanie umowy o prowadzenie, rozwiązanie umowy najmu, umowa z następcą powódki, lokal, pozwany, rozwiązanie umowy z powódką, oświadczenie woli, akapit, pismo, czynsz najmu, inwestor, wskazanie następcy, spółka
Zobacz»

I ACa 1609/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 11 stycznia 2018

Data publikacji: 24 maja 2018

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sprzedaż udziału, spółka, cena, część ceny, wierzytelność, umowa, pozwany, przedsprzedaż, lokal, ugoda, nabycie udziałów w spółkach, zwrot zaliczki, lokal użytkowy, zatrzymanie, zapłata ceny sprzedaży, kwota, zawarcie umowy sprzedaży udziału, analizowany zapis, załącznik do umowy, druga część
Zobacz»

II C 123/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 marca 2015

Data publikacji: 9 września 2016

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwolenie na budowę, kupiec, przedsiębiorca, budowa, butik, decyzja o pozwoleniu, władza miasta, plan zagospodarowania przestrzennego miasta, pawilon handlowy, zmiana w planie zagospodarowania, uzyskanie prawomocnej decyzji, umowa, pozwany, realizacja inwestycji, decyzja starostwa powiatowego, budowa galerii handlowej, przeniesienie decyzji, składniki rzeczowe, umówione odszkodowanie, nieruchomość
Zobacz»

I ACa 1155/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 5 marca 2014

Data publikacji: 28 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwana spółka, umowa, sukces, faktura, wynagrodzenie ryczałtowe, wyegzekwowanie od dłużników, świadczenie usług prawnych, powodu wynagrodzeń, należny powód, roszczenie od dłużnika, wymagalność, spółka w postępowaniu, zastępstwo procesowe, procedura rozliczeń, charakter wynagrodzenia, dodatkowe zastrzeżenie, dłużnik pozwanej spółki, praktyka wykonywania umowy, wyegzekwowanie całości, spłata zobowiązania przez dłużnika
Zobacz»

VI GC 125/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 28 listopada 2014

Data publikacji: 5 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • produkcja sadzy, list rankingowy, modernizacja instalacji, sukces, dotacja, projekt, zawarcie umowy o dofinansowanie, inwestycja, utylizacja, wniosek o dofinansowanie, gaz, studium wykonalności, umowa, dofinansowanie projektów, pozwana spółka, część wynagrodzenia, transza, osoba prezesa zarządu, wzrost produkcji, kryzys
Zobacz»

X GC 6/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 września 2014

Data publikacji: 7 października 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dokumentacja aplikacyjna, wynagrodzenie prowizyjne, poświadczona kopia, umowa, zleceniodawca, inwestycja, pozwany, planowana inwestycja, strona powodowa, zleceniobiorca, umowa o dofinansowanie, wniosek o płatności, rata wynagrodzenia, program operacyjny, dokumentacja rozliczeniowa, właściwa instytucja, wypłata dofinansowania, kwota dofinansowania, aneks, biznesplan
Zobacz»

V ACa 250/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 18 lipca 2013

Data publikacji: 26 października 2013

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zgodę skarbu, składnik majątkowy, udział w budowie, sprzedaż mieszkania, sąd arbitrażowy, składnik majątku trwałego, oddanie przedsiębiorstwa, odpłatne korzystanie, środek uzyskany ze sprzedaży, pozwany, umowa, skład przedmiotów, sprzedaż, skarb państwa, przedmiot umowy, realizacja inwestycji, zbycie, budowa mieszkania, uzyskanie zgody, przekazanie wynagrodzenia
Zobacz»

II Ca 1057/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 19 listopada 2015

Data publikacji: 26 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, przyłącze wodociągowe, akt notarialny, elewacja, pozwany, adaptacja poddasza, zakończenie budowy, klauzula wykonalności, przedmiotowy akt notarialny, budowa, proces budowlany, inwestycja, umowa na dostawę wody, nieruchomość, obowiązek zapłaty kwot, oświadczenie woli, sieć wodociągowa, osiedle, płatność, umowa
Zobacz»

I ACa 344/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 września 2015

Data publikacji: 26 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • aneks, cena, umowa, sprzedaż udziału, pozwany, cena sprzedaży udziału, pakiet większościowy, zbyty udział, spółka, zapłata ceny, umowa sprzedaży udziału, paragraf, własność udziału, przeniesienie, własność, cena za udział, pakiet udziałów, udział w spółce, prawo wekslowe, udziałowiec
Zobacz»

VII AGa 260/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018

Data publikacji: 4 lipca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, zysk, połów kosztów, pozwany, nieruchomość, koszt związany z realizacją, partycypacja w zysku, zarzut potrącenia kwot, utrzymanie nieruchomości, sprzedaż, przychód uzyskany ze sprzedaży, strona w formie pisemna, równy podział, lokal, realizacja umowy stron, wykładnia umowy, aga, współwłaściciel nieruchomości, umowa na zasadzie, łącząca strona umowy
Zobacz»

I ACa 59/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 7 kwietnia 2017

Data publikacji: 8 maja 2017

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • list intencyjny, uznanie długu, umowa, wynagrodzenie, wypowiedzenie umowy zlecenia, pozwana spółka, pomimo to, umowa z nabywcami, zbycie, cena, pierwsza instancja, wynegocjowanie, sfinalizowanie transakcji, oświadczenie woli, negocjacja, dług wobec powoda, liść, cena transakcji, zleceniodawca, inwestor
Zobacz»

VIII GC 108/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 22 lipca 2016

Data publikacji: 29 sierpnia 2019

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • generalny wykonawca, inżynier kontraktu, funkcja inżyniera, umowa, pozwany, inwestor, przedmiotowa inwestycja, inwestycja, narada koordynacyjna, budowa, wynagrodzenie, nadzór inwestorski, czas wyjaśnienia, wada, robota budowlana, oświadczenie woli, dziennik budowy, rzeczywisty okres wykonywania, budynek hotelu, urządzenie i system
Zobacz»

I C 1827/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

Data orzeczenia: 16 lutego 2016

Data publikacji: 4 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • funkcja inwestora zastępczego, umowa, pełnienie funkcji inwestora, dokonanie odbioru końcowego, wynagrodzenie, realizacja inwestycji, robota budowlana, inwestycja w latach, zleceniodawca, problem techniczny, zlecenie, formularz cenowy, przekazanie obiektu, zleceniobiorca, budowa, usunięcie kolizji, inwestor bezpośredni, umowa o zastępstwo inwestycyjne, sprawowanie funkcji, procedura
Zobacz»

I C 900/13

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

Data orzeczenia: 20 października 2014

Data publikacji: 23 stycznia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • budynek mieszkalny jednorodzinny, kompleks, warunek przyłączenia, umowa o przyłączenie, budynek mieszkalny, opłata za przyłączenie, umowa, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, przyłączenie instalacji, projekt stacji, stacja transformatorowa, kara umowna, wojewódzki zarząd melioracji, projekt przyłącza, służebność, zwłoka, obiekt, klient, lojalna współpraca, pismo
Zobacz»

I ACa 923/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 marca 2015

Data publikacji: 24 sierpnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • umowa, opracowanie, kara umowna, uzyskanie nowej decyzji, pozwany, upadła spółka, prace projektowe, dokumentacja projektowa, termin realizacji umowy, kontrakt, obliczenie hydrauliczne, wykonanie obliczeń, koncepcja projektu, wykonanie umowy, brak wykonań, projekt, wykonanie dokumentacji, opóźnienie, instytucja służebności przesyłu, całe zadanie
Zobacz»

I ACa 876/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 12 września 2012

Data publikacji: 21 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

wykładnia oświadczenia woli
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • lokal, udział w lokalu użytkowym, cena, garaże wielostanowiskowe, zakup lokali mieszkalnych, sprzedaż prawa, sprzedaż, umowa, pozwany, transza, polecenie przelewów, umowa sprzedaży, kredyt, przedawnienie, odrębna własność lokali, umowa przedwstępna, cena za lokal, prawo do lokalu użytkowego, zaliczka na zakup, opis poleceń
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Witkowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Budzyńska,  Natalia Pawłowska-Grzelczak ,  Anna Górnik
Data wytworzenia informacji: