Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII GC 553/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2016-02-03

VIII GC 273/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2014

Data publikacji: 10 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

usunięcie usterki, zwłoka w usunięciu wady, termin zakończenia, pozwany, przedmiot umowy, odbiór końcowy, dzień zwłoki, zakończenie roboty, naliczenie kary umownej, protokół odbioru
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • nadleśnictwo, usunięcie usterki, zwłoka w usunięciu wady, termin zakończenia, pozwany, praca poprawkowa, przedmiot umowy, nienależyte wykonanie zobowiązania, budowa, odbiór końcowy, termin zakończenia robót, wada stwierdzona przy odbiorze, dzień zwłoki, zakończenie roboty, wysokość kary umowna, termin usunięcia usterek, aneks, naliczenie kary umownej, protokół odbioru, zagęszczenie
Zobacz»

I ACa 1119/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 listopada 2013

Data publikacji: 5 marca 2014

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

kara umowna, usterka, pozwany, przedmiot umowy, protokół odbioru robót, usunięcie wady, umowa z dniem
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usterka, strona powodowa, konsorcjum, część biurowa, pozwany, przedmiot umowy, usuwanie wad, protokół odbioru robót, wada przedmiotu umowy, wykonanie i przekazanie, okres rękojmi, miarkowanie kary umownej, usunięcie wady, prawo zamówień publicznych, przekazanie przedmiotu umowy, treść spornej umowy stron, opóźnienie w usuwaniu, dzień opóźnienia, umowa z dniem
Zobacz»

X GC 1021/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 września 2016

Data publikacji: 10 października 2016

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

przedmiot umowy, odbiór końcowy, usunięcie wady, pozwany, protokół odbioru, zwłoka w usunięciu, naliczenie kary umownej, usunięcie usterki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • siedzisko, tablica, śruba, przedmiot umowy, ościeże okienne, odbiór końcowy, pismo z dna, listwa progowa, usunięcie wady, zeznanie świadków, pozwany, protokół odbioru, skrzydło, zwłoka w usunięciu, naliczenie kary umownej, usunięcie usterki, wykonanie przedmiotu umowy, usunięta wada, wada przedmiotu umowy, powodu kara
Zobacz»

I ACa 32/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 13 maja 2016

Data publikacji: 21 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

kara umowna, przedmiot umowy, wada i usterka, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, dzień zwłoki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, miarkowanie kary umownej, przedmiot umowy, wada i usterka, wysokość zastrzeżonej kary umowna, pozwany, osad, zwłoka w usunięciu wady, dzień zwłoki, zgłaszanie usterek, minimalny nakład, zasadność miarkowania, rozmiar obowiązków, osiągnięcie celu umowy, praca naprawcza, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nakład kosztów, sposób wykonania prac, należne pozwane wynagrodzenie
Zobacz»

X Ga 331/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 24 stycznia 2014

Data publikacji: 5 marca 2014

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

kara umowna, usunięcie usterki, protokół odbioru, pozwany, usunięcie wady
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usunięcie usterki, protokół odbioru, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, usunięcie wady, zapłata kary umowna, brak i usterka, nieterminowe usunięcie, fakt wystąpienia szkody, dłużnik z obowiązku, termin usunięcia, usuwanie usterki, żądanie kary umownej, odbiór techniczny, roszczenie o zapłatę kary, guz, poniesienie przez powódkę szkody, zastrzeżenie kary umownej
Zobacz»

VIII GC 401/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 kwietnia 2014

Data publikacji: 8 maja 2014

Poziom podobieństwa: 62%

Wspólna treść

kara umowna, usterka, protokół odbioru, odbiór końcowy, pozwany, przedmiot umowy, usunięcie wady, dokumentację powykonawczą, zwłoka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usterka, kanalizacja tłoczna, studnia, protokół odbioru, zbiornik przepompowni, odbiór końcowy, pozwany, przedmiot umowy, protokół odbioru końcowy, trasa kanalizacji, zagęszczenie gruntu, usunięcie wady, dokumentację powykonawczą, nienależyte wykonanie zobowiązania, sieć kanalizacyjna, cała trasa, studzienka kanalizacyjna, pierścień, zwłoka
Zobacz»

I ACa 270/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2014

Data publikacji: 28 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, umowa, odbiór końcowy, dzień zwłoki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze
Zobacz»

I ACa 646/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 16 października 2013

Data publikacji: 19 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

kara umowna, wada i usterka, usunięcie wady, umowa, protokół odbioru, termin, usunięcie usterki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, piwnica, mur oporowy, praca zewnętrzna, wada i usterka, usunięcie wady, miarkowanie kary umownej, warunki atmosferyczne, montaż grzejników, umowa, opóźnienie w usunięciu wady, opad, protokół odbioru, ściana, kotłownia, zastrzeżona kara umowna, usunięcie wad i usterek, termin, inwestor, usunięcie usterki
Zobacz»

VIII Ga 131/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 czerwca 2014

Data publikacji: 11 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

kara umowna, usunięcie wady, usterka, dzień zwłoki, pozwany, przedmiot umowy, zwłoka w usunięciu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usunięcie wady, usterka, umowa o roboty budowlane, kara umowna za zwłokę, dzień zwłoki, pozwany, przedmiot umowy, umowa o remont budynku, zwłoka w usunięciu, usunięcie wad przedmiotu umowy, zapłata kary, upływ terminu do usunięcia, oddanie przedmiotu, przedawnienie, okres gwarancji i rękojmia, termin do usunięcia wady, stwierdzona wada, pierwszy dzień po upływie, przegląd gwarancyjny
Zobacz»

V ACa 810/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 17 stycznia 2014

Data publikacji: 7 maja 2014

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

kara umowna, usunięcie usterki, pozwany, wada i usterka, usunięcie wady, naliczenie kary
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usunięcie usterki, okres gwarancyjny, pozwany, zarzut potrącenia, opóźnienie w usunięciu, wada i usterka, usunięcie wady, przedmiot potrącenia, dzień opóźnienia, wierzytelność, okres gwarancji, usunięcie wad i usterek, powodu kara, usuwanie usterki, kaucja, podwykonawca, przegląd gwarancyjny, zarzut przedawnienia, naliczenie kary
Zobacz»

VI Ga 250/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 31 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

usunięcie wady, pozwany, usunięcie usterki, naliczenie kary umownej, wada i usterka, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • potrącenie, usunięcie wady, termin usunięcia wad, pozwany, usunięcie usterki, niedoróbka, naliczenie kary umownej, odzysk ciepła, wada i usterka, termin, usuwanie usterki, termin na usunięcie, zwrot wadium, wierzytelność, wspólne ustalenie, ściek, termin do usunięcia usterek, wyznaczony termin, pompa, zgłoszenie telefoniczne
Zobacz»

I ACa 623/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 5 września 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, pozwany, protokół, wada i usterka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • trybuna, kara umowna, umowa, zwłoka w usunięciu wady, lodowisko, usunięcie usterki, pozwany, stosowny protokół, okres rękojmi, protokół, protokół z kontroli inwestycji, wstępny raport, wada i usterka, nasyp, wartość ogrodzenia, obiekt, termin do usunięcia usterek, zakres usterek, nienależyte wykonanie, projekt
Zobacz»

VIII GC 140/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 marca 2014

Data publikacji: 11 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

kara umowna, protokół, usunięcie usterki, usunięcie wady, pozwany, wada i usterka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, boisko, przegląd robót, protokół przeglądów, okres gwarancji, protokół, usunięcie usterki, usunięcie wady, pozwany, drzwi, protokół usunięcia, opóźnienie, protokół z dni, sufit, obrzeże, wada i usterka, robota budowlana, krawężnik, obniżenie nawierzchni, usunięcie wad i usterek
Zobacz»

V ACa 480/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 13 stycznia 2015

Data publikacji: 10 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

kara umowna, usterka, pozwany, protokół odbioru, odbiór robót, umowa, wada, zakończenie roboty
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usterka, pozwany, robota budowlana, protokół odbioru, opóźnienie w oddaniu przedmiotu, potrącenie, odbiór robót, umowa, wada, okno, zleceniodawca, żuraw, zakończenie roboty, kara umowna za opóźnienie, protokół odbiorów częściowy, przedmiot zamówienia, opóźnienie w usunięciu wady, faktura częściowa, naliczona kara umowna
Zobacz»

VIII GC 392/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 października 2016

Data publikacji: 9 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

kara umowna, wada i usterka, pozwany, usunięcie wady, odbiór końcowy, umowa, protokół odbioru
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, podwykonawca, wada i usterka, piaskowanie, protokół wady, pozwany, usunięcie wady, prezes zarządu komplementariusza, usunięcie wad i usterek, odbiór końcowy, protokół odbioru końcowego robót, aneks, kolumna, praca przy elewacjach, umowa, protokół odbioru, nieterminowe usunięcie, opóźnienie w usuwaniu, zakres roboty, niezgodność
Zobacz»

I ACa 707/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 22 stycznia 2015

Data publikacji: 26 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

kara umowna, usunięcie usterki, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, termin, protokół
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, drut, usunięcie usterki, pozwany, komisja, zwłoka w usunięciu wady, kara umowna za zwłokę, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, wadliwy materiał, wykonanie pracy, wysokość kary umowna, termin, zgłoszenie gotowości do odbioru, siatka ogrodzeniowa, wyznaczenie terminu odbioru, protokół, okres gwarancyjny, gotowość odbioru prac, rękojmia i gwarancja
Zobacz»

VIII GC 340/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 maja 2014

Data publikacji: 12 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

kara umowna, wykonanie roboty, kosztorys powykonawczy, protokół odbioru, usterka, umowa, odbiór robót, pozwany, inspektor nadzoru
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, wykonanie roboty, kosztorys powykonawczy, protokół odbioru, usterka, umowa, obiekt, odbiór robót, termin wykonania robót, robota dodatkowa i zamienna, opóźnienie, pozwany, wynagrodzenie, przekazanie placu budowy, inspektor nadzoru, wartość robót, robota budowlana, dziennik, wykonanie remontu, dom studencki
Zobacz»

VI GC 315/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 6 maja 2015

Data publikacji: 25 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

inspektor nadzoru, odbiór końcowy, zakończenie roboty, umowa, wykonanie roboty, wada, protokół, pozwany, odbiór robót, usterka, naliczenie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • inspektor nadzoru, odbiór końcowy, umowa podstawowa, robota dodatkowa, wpis w dziennikach budowy, zakończenie roboty, umowa, branża, wykonanie roboty, wada, pozwana gmina miejska, protokół, pozwany, gotowość do odbioru, odbiór robót, usterka, użytkowanie obiektów, naliczenie kary umownej, dokumentacja budowy, robot wykończeniowy
Zobacz»

I C 524/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Koninie

Data orzeczenia: 2 marca 2015

Data publikacji: 16 listopada 2015

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

kara umowna, przedmiot umowy, protokół odbioru, zwłoka w usunięciu wady, dzień zwłoki, naliczenie kary, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, operat, przedmiot umowy, cena umowna, protokół z dni, protokół odbioru, zwłoka w usunięciu wady, baza danych, końcowy odbiór, pracownik powoda, dzień zwłoki, dalsza kara, naliczenie kary, pozwany, przekazanie przedmiotu umowy, powiat, pracownica powoda, wykonanie całości prac, umowa prac, usunięcie wad przedmiotu
Zobacz»

VIII Ga 307/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 listopada 2013

Data publikacji: 2 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, odbiór robót, termin zakończenia, zwłoka w usunięciu wady, zakończenie roboty, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, lokal, pozwana kara umowna, miarkowanie kary umownej, zakończenie i odbiór robót, rozliczenie przedmiotu umowy, odbiór robót, termin zakończenia, zwłoka w usunięciu wady, zakończenie roboty, komisja, wynagrodzenie umowne, umowa, odbiór prac, spowolnienie procesu, termin odbioru, termin zakończenia robót, wykonanie remontu, zapłata kary
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Stachowiak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Natalia Pawłowska-Grzelczak
Data wytworzenia informacji: