Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII GC 549/13 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2017-01-26

I ACa 1739/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 12 lutego 2015

Data publikacji: 14 maja 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 61%

Wspólna treść

kara umowna, praca dodatkowa, pozwany, robota dodatkowa, umowa, wynagrodzenie, opóźnienie, projekt, przedmiar robót
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, praca dodatkowa, pozwany, miarkowanie kary umownej, robota dodatkowa, umowa, wynagrodzenie, opóźnienie, pracę niewykonaną, zmiarkowanie kary umownej, zapłata za prace dodatkowe, projekt, montaż, część wynagrodzenia, należność za materiały, wartość prac, kosztorysowanie, przedmiar robót, odstąpienie od umowy, dodatkowe wynagrodzenie
Zobacz»

I ACa 608/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 3 listopada 2017

Data publikacji: 22 marca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

kara umowna, kosztorys, praca dodatkowa, umowa, pozwany, wynagrodzenie ryczałtowe, odbiór robót, projekt, robota dodatkowa, inspektor nadzoru
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, kosztorys, druga umowa, praca dodatkowa, dach, umowa, pozwany, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie ryczałtowe, zestawienie kosztorysowe, pierwsza umowa, realizacja prac, odbiór robót, projekt, kosztorys powykonawczy, robota dodatkowa, zeznanie wójta, strona, inspektor nadzoru, instalacja
Zobacz»

II Ca 1262/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 25 kwietnia 2017

Data publikacji: 20 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

kosztorys, kara umowna, pozwany, wykonanie roboty, opóźnienie, projekt, umowa, wynagrodzenie, dokumentacja projektowa, przedmiar robót, inspektor nadzoru, budowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kosztorys, kara umowna, obmiar, pozwany, kosztorys powykonawczy, wykonanie roboty, opóźnienie, projekt, umowa, wynagrodzenie, dokumentacja projektowa, przedmiar robót, wykonana praca, zbrojenie, inspektor nadzoru, zakres i wartość, przedmiot zamówienia, termin zakończenia, rozbieżność, budowa
Zobacz»

VIII GC 340/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 13 maja 2014

Data publikacji: 12 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

kara umowna, wykonanie roboty, kosztorys, robota dodatkowa, usterka, umowa, budowa, odbiór robót, opóźnienie, pozwany, wynagrodzenie, inspektor nadzoru
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, wykonanie roboty, kosztorys, kosztorys powykonawczy, remont, robota dodatkowa, protokół odbioru, usterka, umowa, obiekt, budowa, odbiór robót, termin wykonania robót, robota dodatkowa i zamienna, opóźnienie, pozwany, wynagrodzenie, przekazanie placu budowy, inspektor nadzoru, wartość robót
Zobacz»

XII Ga 47/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2013

Data publikacji: 26 czerwca 2013

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

kara umowna, przedmiot umowy, opóźnienie, kosztorys, robota dodatkowa, pozwany, zakończenie roboty, praca dodatkowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, przedmiot umowy, opóźnienie, zawezwanie do próby ugodowej, kosztorys, robota dodatkowa, pozwany, umowa główna, naliczenie kary umownej, zakończenie roboty, praca dodatkowa, zarzut powoda miarkowania kary, wartość wykonanych robót, wykonanie przedmiotu, brak materiałów budowlanych, żądanie zmniejszenia kary umownej, zwłoka w przekazaniu, kosztorys ofertowy, potrącenie, robota budowlana
Zobacz»

I ACa 491/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 29 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, przedmiot umowy, pozwany, zamówienie publiczne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, podwykonawca, pozwany wykonawca, opóźnienie, przedmiot umowy, inwestor, pozwany, zamówienie publiczne, pozwana gmina, naliczenie kary umownej, miarkowanie kary umownej, harmonogram, generalny wykonawca, dłużnik, nienależyte wykonanie, zbiornik, wykonanie przedmiotu umowy, prawo zamówień publicznych, depozyt sądowy, umowa podwykonawcza
Zobacz»

X GC 1678/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 6 lipca 2017

Data publikacji: 11 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

kara umowna, opóźnienie, praca dodatkowa, wynagrodzenie ryczałtowe, pozwany, projekt, budowa, przedmiot umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opóźnienie, styropian, praca dodatkowa, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie ryczałtowe, kotłownia, wykonanie przedmiotu umowy, mail, pozwany, projekt, wykonanie instalacji, budowa, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu, bezusterkowy protokół odbiorów, przedmiot umowy, dłużnik, świadek, termin wykonania prac, zakończenie pracy
Zobacz»

I ACa 711/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 25 lipca 2012

Data publikacji: 8 grudnia 2012

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

kara umowna, robota dodatkowa, praca dodatkowa, przedmiot umowy, zamówienie publiczne, opóźnienie, wykonanie roboty, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, umowa zasadnicza, harmonogram, robota dodatkowa, naliczenie kary umownej, wykonanie umowy dodatkowej, praca dodatkowa, przedmiot umowy, pozwany powiat, zamówienie publiczne, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie, wykonanie roboty, dzień zwłoki, opaska betonowa, robota budowlana niezgodnie, obróbka okien, pozwany, zrealizowanie robót, miarkowanie kary
Zobacz»

I ACa 1040/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 18 maja 2017

Data publikacji: 18 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

zamówienie publiczne, umowa, opóźnienie, pozwana kara umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • zamówienie publiczne, prawo zamówień publicznych, umowa, opóźnienie, klimatyzacja, szafa, montaż i uruchomienie, pozwana kara umowna, pomieszczenie serwerowni, zmniejszenie kary umownej, urządzenie, naliczona kara umowna, wartość umowy, możliwość miarkowania kary umownej, stawka kary, interes wierzyciela, terminowe wykonanie umowy, żądanie dłużnika, umowa w sprawie zamówienia, sprawa zamówień publiczna
Zobacz»

VI GC 315/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 6 maja 2015

Data publikacji: 25 czerwca 2015

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kara umowna, inspektor nadzoru, dziennik budowy, robota dodatkowa, zakończenie roboty, umowa, wykonanie roboty, pozwany, odbiór robót, usterka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, obiekt, inspektor nadzoru, odbiór końcowy, umowa podstawowa, dziennik budowy, robota dodatkowa, wpis w dziennikach budowy, zakończenie roboty, umowa, branża, wykonanie roboty, wada, pozwana gmina miejska, protokół, pozwany, gotowość do odbioru, użytkowanie, odbiór robót, usterka
Zobacz»

XXIII Ga 706/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 27 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kara umowna, dokumentacja projektowa, opóźnienie, projekt, przedmiot umowy, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, miarkowanie kary umownej, dokumentacja projektowa, opóźnienie, projekt, przedmiot umowy, dokumentacja projektowa zgodnie, komisja oceny projektów, zmniejszenie kary umownej, przyjaźń, pozwany, opóźnienie w wykonaniu umowy, przebudowa instalacji, rażące wygórowanie, zwłoka, umowa wynagrodzenia, uzgodnienie projektu, dzień opóźnienia, data rozpoczęcia prac, warszawa w warszawie
Zobacz»

I ACa 347/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 września 2014

Data publikacji: 13 stycznia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kara umowna, zakończenie roboty, dziennik budowy, pozwany, umowa, inspektor nadzoru
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, zakończenie roboty, miarkowanie kary umownej, dziennik budowy, kierownik budowy, przepust, pozwany, zwłoka, umowa, inspektor nadzoru, data zakończenia robót, wysokość kary umowna, zakończenie pracy, wykonanie zobowiązania, pobocze, podpisanie protokołu odbioru, termin zakończenia realizacji umowy, rów przydrożny, odcinek, odbiór końcowy
Zobacz»

VIII Ga 307/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 listopada 2013

Data publikacji: 2 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

pozwana kara umowna, odbiór robót, zakończenie roboty, umowa, praca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • lokal, pozwana kara umowna, miarkowanie kary umownej, zakończenie i odbiór robót, rozliczenie przedmiotu umowy, odbiór robót, zwłoka w usunięciu wady, zakończenie roboty, komisja, wynagrodzenie umowne, umowa, praca, odbiór prac, spowolnienie procesu, termin odbioru, termin zakończenia robót, wykonanie remontu, zapłata kary, protokół, nieterminowe usunięcie
Zobacz»

VIII Ga 277/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 września 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, usterka, umowa, praca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, miarkowanie kary umownej, wartość całej umowy, usterka, wysokość zastrzeżonej kary, zmiarkowanie kary umownej, umowa, wada, uwagę faktów, budowa odcinka drogi, spoina, szkoda, przedmiotowa praca, usunięcie usterki, całość umówionego wynagrodzenia, praca, wysokość kary umowna, pozwana spółka, uzasadniające miarkowanie
Zobacz»

I ACa 1049/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 18 maja 2017

Data publikacji: 19 lipca 2017

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kara umowna, usterka, zamówienie publiczne, opóźnienie, pozwany, przedmiot umowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, usterka, prawo zamówień publicznych, magazynier, zamówienie publiczne, nieterminowe wykonanie, oferent, przetarg, usunięcie usterki, wykonanie przedmiotu umowy, opóźnienie, usuwanie usterki, pozwany, plac budowy, okres rękojmi, obiekt magazynowy, teren kompleksu, termin usunięcia, przedmiot umowy, dzień zwłoki
Zobacz»

I ACa 682/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 14 lutego 2014

Data publikacji: 16 kwietnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kara umowna, umowa, projekt, pozwany, robota dodatkowa, opóźnienie, budowa, wykonanie roboty, wynagrodzenie ryczałtowe
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, odstąpienie od umowy, umowa, projekt, pozwany, robota dodatkowa, opóźnienie, budowa, zwłoka, aneks, realizacja drugiego etapu, wykonanie roboty, wartość robót, etap robót budowlanych, realizacja umowy, kara umowna za opóźnienie, piwnica, strop, wynagrodzenie ryczałtowe, szereg robót
Zobacz»

I ACa 270/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2014

Data publikacji: 28 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, usterka, umowa, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, usterka, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary
Zobacz»

XXV C 599/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 25 lutego 2013

Data publikacji: 19 lipca 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kara umowna, nadzór inwestorski, dziennik budowy, umowa, pozwany, inspektor nadzoru, opóźnienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, nadzór inwestorski, dziennik budowy, rezydent, program naprawczy, organizacja ruchu, umowa, strona postanowień umowy, kontrakt, potrącenie, pozwany, tempo realizacji, aktualizacja projektu, inspektor nadzoru, kara umowna za opóźnienie, pismo inżyniera, opóźnienie, polecenie nadzoru, niemożność dotrzymania, realizacja robót
Zobacz»

I ACa 1040/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 17 marca 2016

Data publikacji: 11 maja 2016

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kara umowna, inspektor nadzoru, projekt, przedmiot umowy, dziennik budowy, odbiór robót, usterka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, inspektor nadzoru, projekt, robota budowlana, inwestor, przedmiot umowy, dziennik budowy, przęsło ogrodzenia, odbiór robót, odbiór końcowy, wykonanie zobowiązania, wada, skuteczne przekazanie, zwłoka w przekazaniu, miarkowanie kary umownej, powołanie komisji, faktyczne wykonanie robót, przystąpienie do odbioru, usterka, rażące wygórowanie
Zobacz»

IX GC 439/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 18 lipca 2014

Data publikacji: 29 sierpnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kara umowna, praca, robota dodatkowa, kosztorys, wynagrodzenie, budowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, jakość prac, wysokość kary umowna, praca, robota dodatkowa, wykonanie pracy, wartość prac, wynagrodzenie brutto, protokół odbioru końcowy, kosztorys, remiza, strona pozwana gminy, wynagrodzenie, budowa, pozwany, potrącenie, częsta praca, budynek osp, opóźnienie powoda, dzień zwłoki
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paulina Woszczak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: