Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII GC 545/14 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2016-01-05

I ACa 745/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 4 grudnia 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

inwestor, wysokość kary umowna, pozwany, wykonanie pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • wykonawca zastępczy, inwestor, wysokość kary umowna, rażące wygórowanie, pozwany, potrącenie, kara umowna przez inwestora, dzień zwłoki, zmniejszenie kary umownej, wystarczająca rekompensata, koszt wykonania zastępczego, miarkowanie kary umownej, wykonanie pracy, opieszałość wykonawców, profesjonalista z branży, wynagrodzenie brutto, wierzytelność, wprowadzenie wykonawcy, termin końcowy, zwłoka w zakończeniu robót
Zobacz»

I ACa 721/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 22 października 2015

Data publikacji: 18 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

pozwany, rozbiórka, umowa, wykonanie pracy, termin, praca rozbiórkowa, wysokość kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, pozwany, rozbiórka, umowa, wykonanie pracy, wykonanie umowy, wykonanie zobowiązania, termin wykonania prac, opóźnienie, dostarczenie dokumentacji, termin, nienależyte wykonanie, praca rozbiórkowa, zakończenie roboty, plac budowy, wysokość kary umowna, wywóz gruzu, wywiezienie gruzu, termin zakończenia, zmiana terminów
Zobacz»

VI Ga 130/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Koszalinie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 31 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

wykonanie pracy, pozwany, protokół, wysokość kary umowna, naliczenie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, wykonanie pracy, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, protokół, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie
Zobacz»

I ACa 270/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 czerwca 2014

Data publikacji: 28 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, umowa, inwestor, wynagrodzenie, wysokość kary
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, zwłoka w usunięciu wady, usunięcie usterki, nadleśnictwo, termin usunięcia, nieterminowe usunięcie, wykonanie umowy, umowa, nienależyte wykonanie, szkoda, zmiarkowanie kary, inwestor, wynagrodzenie, odbiór końcowy, zmniejszenie kary umownej, kara umowna obciążająca powoda, dzień zwłoki, wysokość kary, wada stwierdzona przy odbiorze
Zobacz»

IX GC 439/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 18 lipca 2014

Data publikacji: 29 sierpnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

wysokość kary umowna, wykonanie pracy, wynagrodzenie, budowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • jakość prac, wysokość kary umowna, robota dodatkowa, wykonanie pracy, wartość prac, wynagrodzenie brutto, protokół odbioru końcowy, kosztorys, remiza, strona pozwana gminy, wynagrodzenie, budowa, pozwany, potrącenie, częsta praca, budynek osp, opóźnienie powoda, dzień zwłoki, część pracy, dziennik budowy
Zobacz»

I ACa 403/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 27 maja 2014

Data publikacji: 2 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kara umowna, podwykonawca, inwestor, budowa, naliczenie kary, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, podwykonawca, inwestor, pisemna zgoda inwestora, dziennik budowy, budowa, zarząd, pozwany wykonawca, nienależyte wykonanie zobowiązania, funkcja kary, naliczenie kary, pozwany, wykonywanie robót, część robota, zawieszenie postępowania, zgoda w formie pisemnej, umowa, podwykonawca na budowie, wyegzekwowanie od wykonawcy, dłużnik
Zobacz»

I ACa 491/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 29 grudnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

podwykonawca, umowa, inwestor, pozwany, naliczenie kary umownej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, pozwany wykonawca, umowa, opóźnienie, inwestor, pozwany, pozwana gmina, naliczenie kary umownej, miarkowanie kary umownej, harmonogram, generalny wykonawca, dłużnik, nienależyte wykonanie, zbiornik, wykonanie przedmiotu umowy, prawo zamówień publicznych, depozyt sądowy, umowa podwykonawcza, naliczona kara, wykonanie zobowiązania
Zobacz»

VIII Ga 143/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 11 marca 2014

Data publikacji: 29 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, budowa, inwestor, wykonanie pracy, wysokość kary, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opóźnienie, wykonanie roboty, pozwany, budowa, inwestor, nieterminowe wykonanie, miarkowanie kary umownej, wykonanie pracy, budowa boiska, ciepłociąg, zapłata kary umowna, budowa kompleksów, praca na stadionie, robota budowlana, piasek, kompleks boisk, wysokość kary, przekazanie placu budowy, umowa
Zobacz»

I ACa 456/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 25 października 2013

Data publikacji: 18 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

inwestor, umowa, budowa, pozwany, wysokość kary umowna, naliczenie kary
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • straż graniczna, inwestor, raport, protokół z narady, obowiązek inwestora zastępczego, umowa, inwestycja, budowa, cotygodniowa narada, narada koordynacyjna, kontrola na terenie, planowany odbiór, odbiór robót, pozwany, zwłoka w dostarczaniu, odstąpienie od umowy, wynagrodzenie umowne, załącznik, wysokość kary umowna, naliczenie kary
Zobacz»

VIII Ga 277/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 września 2016

Data publikacji: 23 listopada 2016

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

pozwany, umowa, praca, wysokość kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • pozwany, miarkowanie kary umownej, wartość całej umowy, wysokość zastrzeżonej kary, zmiarkowanie kary umownej, umowa, wada, uwagę faktów, budowa odcinka drogi, spoina, szkoda, przedmiotowa praca, usunięcie usterki, całość umówionego wynagrodzenia, praca, wysokość kary umowna, pozwana spółka, uzasadniające miarkowanie, zobowiązanie, interes wierzyciela
Zobacz»

X GC 351/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 20 marca 2018

Data publikacji: 20 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

budowa, wysokość kary umowna, wykonanie pracy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • opad, dziennik budowy, budowa, protokół z dni, miarkowanie kary umownej, warunki pogodowe, rażące wygórowanie, kosztorys, wysokość kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, wykonanie pracy, opóźnienie, wygórowanie kary umownej, prowadzenie prac, naruszenie przez dłużnika, transkrypcja, zastrzeżenie kary umownej, naruszenie powinności, waga naruszonych postanowień
Zobacz»

VI GC 974/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Rybniku

Data orzeczenia: 5 października 2017

Data publikacji: 22 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

umowa, pozwany, termin, wysokość kary umowna, naliczenie kary umownej, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, umowa, realizacja umowy, wykonanie zobowiązania, opóźnienie, pozwany, termin, termin wykonania umowy, zastrzeżenie kary umownej, wysokość kary umowna, pismo z dni, oddanie projektu, wniosek o dofinansowanie, naliczenie kary umownej, termin realizacji, wydłużenie terminów, pozwolenie, zgoda właścicieli, opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie
Zobacz»

V ACa 229/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 21 maja 2013

Data publikacji: 6 września 2013

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kara umowna, inwestor, pozwany, umowa, budowa, praca
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, opóźnienie, praca drogowa, usterka, inwestor, pozwany, opaska, płyty ażurowe, miarkowanie kary umownej, front robót, przedmiot umowy, prace ziemne, robot drogowy, umowa, budowa, gruz, rusztowanie, krawężnik, obrzeże, praca
Zobacz»

I ACa 1573/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 8 marca 2017

Data publikacji: 19 czerwca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

inwestor, umowa, budowa, protokół, umówione wynagrodzenie, wysokość kary umowna
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • inwestor, potrącenie, odstąpienie od umowy, wierzytelność, umowa, praca wykonana, zleceniodawca, kosztorysowa wartość prac, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, budowa, faktura, odsetka, usługa transportowa, wartość umowy, protokół, umówione wynagrodzenie, protokół obmiaru robót, umowa o roboty budowlane, wysokość kary umowna, jednostronny protokół odbioru
Zobacz»

I ACa 705/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 21 marca 2017

Data publikacji: 16 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, wykonanie pracy, protokół, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, pozwany, protokół odbioru, odbiór prac, wartość umowy, wykonanie pracy, elewacja, protokół, umowa, umowa strony, spółka cywilna, zwłoka, powodu wzajemnego, odbiór końcowy, odbiór częściowy, ściana, wierzytelność, wykonanie umowy, zakończenie pracy, powództwo wzajemne
Zobacz»

XI GC 1489/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 25 lutego 2016

Data publikacji: 31 marca 2016

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

pozwany, umowa, wysokość kary umowna, umówione wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • karta, pozwany, miarkowanie kary umownej, budowa odcinka drogi, umowa, pozwana spółka, przedmiotowa praca, całość umówionego wynagrodzenia, wysokość kary umowna, wada, uzasadniające miarkowanie, zapłata, przedmiot umowy, umówione wynagrodzenie, robota budowlana, warunki atmosferyczne, uwagę faktów, spoina, rozprawa strony, umowa o roboty
Zobacz»

I ACa 539/13

wyrok

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 listopada 2013

Data publikacji: 25 marca 2014

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

wysokość kary umowna, pozwany, naliczenie kary umownej, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • miarkowanie kary umownej, część dofinansowania, wysokość kary umowna, pozwany, naliczenie kary umownej, wykonanie umowy, część parku, znaczne wykonanie, umowa, pozwane miasto, refundacja, dofinansowanie inwestycji, przedmiot umowy, termin zakończenia prac, dostawca, zwłoka, urząd marszałkowski województwa, renowacja i modernizacja, rażące wygórowanie kary umownej, dostawa materiałów
Zobacz»

V GC 149/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Data orzeczenia: 29 października 2015

Data publikacji: 17 maja 2017

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

kara umowna, pozwany, umowa, protokół, wykonanie pracy, termin
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • kara umowna, maszyna wyciągowa, pozwany, opóźnienie, protokół odbioru, budynek maszyny, wymiennik ciepła, termin zakończenia robót, aneks, nota księgowa, umowa, instalacja, kserokopia korespondencji, protokół, przedział, zmieniający termin, wykonanie pracy, faktura, termin, front
Zobacz»

VIII C 1354/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 4 marca 2014

Data publikacji: 17 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

podwykonawca, pozwany, naliczenie kary umownej, wysokość kary umowna, umowa, wynagrodzenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • podwykonawca, strona powodowa, powództwo wzajemne, pozwany, naliczenie kary umownej, modernizacja pomieszczeń, wymagania przeciwpożarowe, zastrzeżenie kary umownej, budynek główny, poinformowanie strony, wysokość kary umowna, etap remontu, dzień przed wejściem, ciąg komunikacyjny, uprzednia zgoda, wykonana praca, umowa, potrącenie dokonane przez stronę, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie
Zobacz»

I ACa 408/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 2 lipca 2015

Data publikacji: 28 października 2015

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

wysokość kary umowna, umowa, pozwany, wykonanie pracy, świadek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • kara umowna
 • Ważne frazy
  • procent, nadleśnictwo, wysokość kary umowna, zwłoka w wykonaniu prac, kara umowna na poziomie, umowa, pozwany, dzień zwłoki, negocjacja, wykonanie pracy, miarkowanie kary umownej, zapis, kara umowna za zwłokę, kontrakt, świadek, potracenie, wartość wynagrodzenia, okres gwarancyjny, potrącenie, moc dowodowa zeznań
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Stachowiak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację: 
Data wytworzenia informacji: