Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 1016/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2017-02-01

X GC 157/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 22 sierpnia 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 78%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, dłużnik, wierzyciel, egzekucja, klauzula wykonalności, potrącenie wierzytelności, zajęcie wierzytelności, komornik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, dłużnik, wierzyciel, egzekucja, klauzula wykonalności, spółka jawna, potrącenie wierzytelności, lublin, oświadczenie woli, zajęcie wierzytelności, nakaz zapłaty, przelew, cesja wierzytelności, adresat, wydział gospodarczy, siedziba, komornik, powództwo o pozbawienie, przesłanka potrącenia
Zobacz»

I C 48/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 20 lutego 2019

Data publikacji: 27 marca 2019

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

ugoda sądowa, tytuł wykonawczy, potrącenie wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, klauzula wykonalności, egzekucja, komornik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • zduńskie wola, ugoda sądowa, wydział cywilny w sprawie, tytuł wykonawczy, umowa przelewu wierzytelności, kserokopia, potrącenie wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, zadośćuczynienie, tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, egzekucja, podstawa powództwa, część wierzytelności, komornik, orzeczenie sądowe, wierzytelność wynikająca z czynu, składanie oświadczenia o potrąceniu, wola w sprawach, córka
Zobacz»

VII AGa 1547/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 25 września 2019

Data publikacji: 9 grudnia 2019

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, egzekucja, dłużnik, tytuł wykonawczy, wierzyciel, pozwany, postępowanie egzekucyjne, wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, egzekucja, dłużnik, tytuł wykonawczy, wierzyciel, kara umowna, przelew, tytuł egzekucyjny, cesja, pozwany, zarzut potrącenia, wierzytelność przyszła, świadczenie, postępowanie egzekucyjne, wierzytelność cedenta, wszczęcie egzekucji, cesjonariusz, strona powodowa, wykonalność
Zobacz»

I ACa 761/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 19 stycznia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, potrącenie wierzytelności, pozwany, pozbawienie wykonalności, dokonanie potrącenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, wzajemna wierzytelność, wierzytelność powódki, zakończenie inwestycji, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, wymagalność wierzytelności, potrącenie wierzytelności, obsługa kredytu, pozwany, zaskarżalność, bezumowne korzystanie z nieruchomości, budynek, zdewastowanie, pozbawienie wykonalności, umorzenie wierzytelności, odszkodowanie za utratę wartości, data składania, dokonanie potrącenia, postaci umorzeń
Zobacz»

I ACa 494/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 6 listopada 2015

Data publikacji: 30 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, potrącenie wierzytelności, tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, pozwany, dłużnik, klauzula wykonalności, egzekucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, przelew, potrącenie wierzytelności, tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, faworyzowanie strony, pozwany, dłużnik, klauzula wykonalności, skuteczność cesji, sprawa o pozbawienie, egzekucja, podstawa opodatkowania, sprawa o sygnaturze, roszczenie, skuteczność zwalczania, przesłanka odpowiedzialności deliktowej, odsetka i koszt procesu, zmniejszenie podatku, próba konstruowania
Zobacz»

I ACa 560/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 23 września 2014

Data publikacji: 28 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, tytuł wykonawczy, pozwany, wykonalność, komornik, potrącenie wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • pierwszy urząd skarbowy, oświadczenie o potrąceniu, wyrok sądu apelacyjny, wzajemna wierzytelność powodów, tytuł wykonawczy, wierzytelność główna, pozwany, wykonalność, wierzytelność skarbu państwa, komornik, odsetka od kwot, potrącenie wierzytelności, przedmiot potrącenia, koszt postępowania kasacyjnego, wynik potrącenia, należność główna, wykonawcza wykonalność, wymagalność wierzytelności powoda, oświadczenie powodów, odsetka do daty
Zobacz»

I ACa 1543/16

wyrok

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 21 marca 2017

Data publikacji: 14 sierpnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

zajęcie wierzytelności, wierzyciel, pozwany, postępowanie egzekucyjne, potrącenie wierzytelności, dokonanie potrącenia, dłużnik, dokonanie zajęcia, oświadczenie o potrąceniu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • zajęcie wierzytelności, wierzyciel, nabywanie wierzytelności, umowa przeniesienia wierzytelności, pozwany, ochrona wierzycieli, zajęta wierzytelność, postępowanie egzekucyjne, potrącenie wierzytelności, dzień zawarcia umowy przeniesienia, pozwany zarzut potrącenia, udaremnienie egzekucji, nieważność umowy cesji, dokonanie potrącenia, dłużnik, przedmiot zajęcia, dokonanie zajęcia, oświadczenie o potrąceniu, przelew wierzytelności, zarzut potrącenia wierzytelności
Zobacz»

I ACa 400/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 28 lipca 2016

Data publikacji: 20 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, pozwany, potrącenie wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, kara umowna, nota księgowa, zarzut potrącenia, pozwany, wierzytelność o zapłatę, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, potrącenie wierzytelności, dług, zarzut od nakazów zapłaty, paragraf, przedstawienie do potrącenia, składające oświadczenia, umorzenie wierzytelności powoda, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, wola, skuteczne oświadczenie o potrąceniu, część wierzytelności, umowa z dniem, faktura końcowa
Zobacz»

I C 415/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Słupsku

Data orzeczenia: 3 września 2019

Data publikacji: 13 stycznia 2020

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

zajęcie wierzytelności, wierzyciel, komornik sądowy przy sądzie, tytuł wykonawczy, dłużnik, oświadczenie o potrąceniu, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • zajęcie wierzytelności, wierzytelność wynikająca z wyroku, wierzyciel, komornik sądowy przy sądzie, przelew wierzytelności, żądanie komornika, tytuł wykonawczy, zapłata do rąk, dłużnik, miastko, powodowa gmina, odsetka w ustawowej wysokości, wykonawcza wykonalność, cesja wierzytelności, umowa przelewu, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność należna, klauzula wykonalności, należność, poprzedni wierzyciel
Zobacz»

I ACa 921/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 11 stycznia 2018

Data publikacji: 25 kwietnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, pozwany, oświadczenie o potrąceniu, ugoda sądowa, potrącenie wierzytelności, klauzula wykonalności, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, pozwany, spłata należna wnioskodawcy, odsetka na wypadek uchybienia, dokonane potrącenie, kwota, związek z przejęciem, oświadczenie o potrąceniu, ugoda sądowa, wnioskodawca w związku, zadośćuczynienie, potrącenie wierzytelności, klauzula wykonalności, terminowa płatność, uchybienie terminu płatności, wierzyciel, należność główna, wezwanie do zapłaty, wykonawcza wykonalność, skuteczne potrącenie
Zobacz»

XIX Ga 734/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Data orzeczenia: 5 marca 2019

Data publikacji: 27 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, zarzut potrącenia, oświadczenie o potrąceniu, pozwany, usługa naprawy, mocodawca, wzajemne rozliczenie, prawo właściwe, potrącenie wzajemne wierzytelności, wierzytelność przedstawiona do potrącenia, wzajemna kompensata, skarga kasacyjna, przesłanka potrącenia, pełnomocnik procesowy powoda, należność, strona oświadczenia o potrąceniu, skuteczność potrącenia, faktura, wymagalność wierzytelności powoda, wierzytelność winna
Zobacz»

I ACa 1373/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 25 stycznia 2016

Data publikacji: 15 marca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

wierzytelność, dłużnik, oświadczenie o potrąceniu, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, dłużniczka, wierzytelność powodów, nieruchomość, dłużnik, wymagalność, odsetki ustawowe, umowa przelewu, oświadczenie o potrąceniu, majątek wspólny, majątek osobisty, akt notarialny, sad, hipoteka, pozwany, bezumowne korzystanie z lokalu, należność, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, prawo użytkowania, cesja
Zobacz»

I C 1878/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 9 stycznia 2016

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

potrącenie wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, wykonalność, dłużnik, tytuł wykonawczy, komornik sądowy przy sądzie, postępowanie egzekucyjne
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • cedent, śródmieście, należność główna, wiadomość o przelewie, potrącenie wierzytelności, cesja wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, koszt zastępstwa w postępowaniu, wykonalność, dłużnik, tytuł wykonawczy, umowa przelewu, umowa cesji, przelana wierzytelność, komornik sądowy przy sądzie, koszt tłumacza, postępowanie egzekucyjne, pismo pełnomocnika strony, zbywca, kwiecień
Zobacz»

VIII C 1132/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kielcach

Data orzeczenia: 19 lutego 2015

Data publikacji: 6 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 65%

Wspólna treść

wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, tytuł wykonawczy, syndyk, lista wierzytelności, zbywca, masa upadłości, poprzedni wierzyciel, ostateczny plan podziału, skuteczne oświadczenie o potrąceniu, klauzula wykonalności, cesja wierzytelności powoda, wykonawcza wykonalność, wiedza o przelewie wierzytelności, zeznanie prezesa zarządu, złożenie skutecznego oświadczenia, umowa cesji, otrzymanie przez dłużnika, komisarz
Zobacz»

III Ca 714/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 lipca 2018

Data publikacji: 8 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

potrącenie wierzytelności, czyny niedozwolone, oświadczenie o potrąceniu, wierzyciel, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • potrącenie wierzytelności, czyny niedozwolone, zakaz potrącenia, zadośćuczynienie, ubezpieczyciel, oświadczenie o potrąceniu, wierzytelność wynikająca z czynu, wierzyciel, potrącenie z wierzytelności powoda, wymagalność wierzytelności, pozwany, postępowanie likwidacyjne, ogólna pula, zapewnienie efektywności, baza prawna, kluczowy fragment, interes wierzyciela, druga strona, wzajemna wierzytelność, dług
Zobacz»

II Ca 658/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 listopada 2016

Data publikacji: 23 października 2017

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

wierzytelność, tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, oświadczenie o potrąceniu, klauzula wykonalności, postępowanie egzekucyjne, dłużnik, pozwany, wierzyciel
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, oświadczenie o potrąceniu, pozwana spółdzielnia mieszkaniowa, wydział odwoławczy, klauzula wykonalności, upominawczy sąd, postępowanie egzekucyjne, wierzytelność z nakazu zapłaty, dłużnik, zakres pozbawienia wykonalności, zapłata w postępowaniu upominawczym, spadkobiercy dłużnika, wstrzymanie wykonalności wyroku, pozwany, wierzyciel, sygnatura, nakaz zapłaty w postępowaniu, wierzytelność powódki
Zobacz»

I C 1997/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 3 listopada 2015

Data publikacji: 1 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

dłużnik, wierzyciel, komornik sądowy przy sądzie, egzekucja, potrącenie wierzytelności, oświadczenie o potrąceniu, postępowanie egzekucyjne, klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • śródmieście, cedent, dłużnik, wierzyciel, komornik sądowy przy sądzie, egzekucja, potrącenie wierzytelności, cesja wierzytelności, umowa darowizny, umowa cesji, egzekucja z udziałów, wiadomość o przelewie, nieruchomość, oświadczenie o potrąceniu, postępowanie egzekucyjne, zbywca, poprzedni wierzyciel, pokrzywdzenie wierzyciela, klauzula wykonalności, wschód
Zobacz»

I ACa 637/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 12 listopada 2015

Data publikacji: 30 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 64%

Wspólna treść

wierzytelność, klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, pozwany, egzekucja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, poznanie, cedent, nakaz zapłaty, klauzula wykonalności, przelew, tytuł wykonawczy, zastrzeżenie zwrotu, oświadczenie o potrąceniu, cesja wierzytelności, dłużnik, zbywca, pozwany, egzekucja, zawarcie umowy cesji, skarga kasacyjna, oświadczenie powoda o potrąceniu, wzajemna wierzytelność, nabywca, uprawnienie wierzyciela
Zobacz»

I ACa 17/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 23 lipca 2019

Data publikacji: 20 września 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, dłużnik, potrącenie wierzytelności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, korzystanie z nieruchomości, cedent, dłużnik, potrącenie wierzytelności, przelana wierzytelność, korzystanie z rzeczy, przelew, istnienie stosunku najmu, samoistny posiadacz, cesja, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, nieruchomość powoda, czynsz, istnienie umowy najmu, złożenie oświadczenia o potrąceniu, oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, cesjonariusz, materiał procesowy, zaniechanie weryfikacji
Zobacz»

I ACa 539/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 12 grudnia 2018

Data publikacji: 25 stycznia 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 63%

Wspólna treść

oświadczenie o potrąceniu, potrącenie wierzytelności, wykonalność, pozwany, tytuł wykonawczy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • potrącenie, cesja, przelew wierzytelności
 • Ważne frazy
  • oświadczenie o potrąceniu, weksel, umowa joint, potrącenie wierzytelności, umowa poręczenia, potrącenie wzajemne wierzytelności, termin płatności, umowa cesji wierzytelności, wykonalność, służebność, wpływ błędów, droga potrącenia, pozwany, porozumienie, lokal, droga cesji, tytuł wykonawczy, należność, część ceny sprzedaży, identyfikacja wierzytelności
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Szlachta
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Szaj,  Marzenna Ernest
Data wytworzenia informacji: