Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 590/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2016-11-30

I C 10/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gryfinie

Data orzeczenia: 14 marca 2016

Data publikacji: 27 maja 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 79%

Wspólna treść

działka budowlane, zawarcie umowy przedwstępnej, pozwany, błąd powódki, oświadczenie, połowa działki, zaliczka, nieruchomość, sprzedaż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • działka budowlane, zawarcie umowy przedwstępnej, zadatek, pozwany, przesłuchanie powódki, błąd powódki, wpływ błędów, oświadczenie, skutek prawny, połowa działki, pismo, zaliczka, wypis z rejestru gruntów, nieruchomość, oświadczenie woli, oświadczenie o uchylenie, nabycie działki, stan obawy, sprzedaż, świadek
Zobacz»

I C 502/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 21 grudnia 2018

Data publikacji: 7 marca 2019

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

zaliczka, zawarcie umowy przedwstępnej, umowa sprzedaży, cena
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zaliczka, zadatek, podpis, zawarcie umowy przedwstępnej, termin przedawnienia, brak zgody małżonki, rata zaliczki, umowa sprzedaży, cena, wykonanie umowy przedwstępnej, żona, roszczenie o zwrot zaliczki, charakter zaliczki, roszczenie z umowy przedwstępnej, nowy sącz, własność, opinia instytutów, dzień zawarcia umowy przedwstępnej, spadek, zawarta umowa przedwstępna
Zobacz»

I ACa 360/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 6 czerwca 2013

Data publikacji: 7 września 2013

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

zawarcie umowy, pozwany, cena, przedwstępna umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zadatek, wykonanie umowy przedwstępnej, zawarcie umowy, lokal, zobowiązanie z umowy przedwstępnej, lipiec, aneks, pozwany, termin zawarcia umowy, cena, przyrzeczona umowa, warunek zawieszający, przedwstępna umowa sprzedaży, nabywca, reszta ceny, nadanie przez sąd klauzuli, zakończenie transakcji, odstąpienie od umowy, wierzytelność, hipoteka
Zobacz»

II Ca 748/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 10 września 2014

Data publikacji: 23 kwietnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, pozwany, zaliczka, świadczenie nienależne, nieruchomość, zawarcie umowy, sprzedaż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, pozwany, zaliczka, zadatek, świadczenie nienależne, zarzut obrazy, przyrzeczona umowa sprzedaży, termin zawarcia umowy, warunek zabudowy, nieruchomość, zwrot świadczenia nienależnego, strona umowy przedwstępna, odstąpienie od umowy, obraz prawa, zawarcie umowy, roszczenie o zwrot świadczenia, niekompletne ustalenie, sprzedaż, poprzednik prawny, pełnomocnik
Zobacz»

I Ca 489/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 31 stycznia 2018

Data publikacji: 22 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, zaliczka, cena, nieruchomość, zawarcie umowy, umowa sprzedaży, zamierzony cel świadczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, zaliczka, cena, nieruchomość, zawarcie umowy, przepadek, zaliczka na poczet ceny, cena sprzedaży, kara umowna, sporządzenie umowy przedwstępnej, umowa sprzedaży, świadczenie o charakterze pieniężnym, czas maksymalny, przyrzeczona umowa sprzedaży nieruchomości, cała cena, geodeta, zadatek, zamierzony cel świadczenia, zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży, powierzchnia oka
Zobacz»

I ACa 597/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 7 października 2015

Data publikacji: 18 września 2017

Poziom podobieństwa: 70%

Wspólna treść

pozwany, nieruchomość, cena, umowa sprzedaży, zawarcie umowy przedwstępnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • pozwany, termin zawarcia umowy, nieruchomość, stacja, cena, umowa sprzedaży, dostawa paliwa, hipoteka umowna łączna, cena sprzedaży, sfinansowanie, oświadczenie o odstąpienia, wpłacony zadatek, prawo pierwokupu, odstąpienie od umowy przedwstępnej, miejsce i termin, wystarczający środek, dwukrotność, zawarcie umowy przedwstępnej, wyznaczenie terminów, wyłączna wina
Zobacz»

III Ca 1752/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 19 lutego 2018

Data publikacji: 8 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 69%

Wspólna treść

nieruchomość, działka rolna, umowa sprzedaży, zawarcie umowy przedwstępnej, cena
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, działka siedliskowa, działka rolna, podział nieruchomości, umowa sprzedaży, termin do zawarcia umowy, część nieruchomości, obowiązek sprzedaży, odniesienie do przedmiotów, działka od strony drogi, pas działki, sprzedaż całości, zawarcie umowy przedwstępnej, żądanie zawarcia umowy, wezwanie do zawarcia umowy, zamiar strony, cena, zawarcie umowy sprzedaży działki, zgodny zamiar, siedlisko
Zobacz»

I ACa 819/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 23 października 2013

Data publikacji: 24 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

cena, nieruchomość, przedwstępna umowa sprzedaży, zawarcie umowy przedwstępnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • cena, część ceny, nieruchomość, przedwstępna umowa sprzedaży, umowa z dniem, zawarcie umowy przedwstępnej, minister finansów, dolar amerykański, cena sprzedaży, międzynarodowa umowa, termin zawarcia umowy, nabycie spadku, potwierdzony czek, przedwstępna umowa sprzedaży udziału, uprzednie otrzymanie, treść pełnomocnictwa, opisany udział w nieruchomości, treść umowy, depozyt, notariusz
Zobacz»

I ACa 56/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 2 kwietnia 2014

Data publikacji: 30 czerwca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, zawarcie umowy, umowa sprzedaży, pozwany, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, zawarcie umowy, umowa sprzedaży, sprzedaż nieruchomości i udziałów, melioracja, pozwany, gotowość zawarcia umowy, podbudowa drogi, nieruchomość, budowa drogi, termin do zawarcia umowy, ważność umowy przedwstępnej, roszczenie o zawarcie umowy, zobowiązanie z umowy przedwstępnej, umowa sprzedaży nieruchomości, notarialna umowa przedwstępna, zobowiązanie do zawarcia umowy, zawarcie umowy ostatecznej, badanie nośności, stanowcza umowa
Zobacz»

I ACa 415/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 25 marca 2019

Data publikacji: 12 lipca 2019

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

nieruchomość, zaliczka, cena, pozwany, zawarcie umowy, przedwstępna umowa sprzedaży
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, zaliczka, cena, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, prawo pierwokupu, przedmiot umowy przedwstępnej, zabezpieczenie, lokal, pozwany, gmina, cena nabycia, rzekoma pożyczka, przelew, płatności zaliczki, pominięcie okoliczności istotnych, zawarcie umowy, skalę miesiąca, przedwstępna umowa sprzedaży, umowa pożyczki, powiat
Zobacz»

I C 1033/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 13 marca 2017

Data publikacji: 14 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

zawarcie umowy przedwstępnej, pozwany, sprzedaż, cena, istotne postanowienia, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • zawarcie umowy przedwstępnej, powierzchnia lokalu mieszkalnego, podpisanie umowy przedwstępnej, pozwany, omawiana sprawa, część lokalu, księga wieczysta, mieszkanie, zawarta umowa przedwstępna, brakująca część, sprzedaż, cena, zwrot gotówki, sprzedaż lokali, zawarcie w przyszłości, zawarcie umowy ostatecznej, notariusz, istotne postanowienia, żądanie zawarcia umowy, nieruchomość
Zobacz»

I ACa 1458/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 22 stycznia 2016

Data publikacji: 5 kwietnia 2016

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

nieruchomość, pozwany, cena, przedwstępna umowa sprzedaży, zawarcie umowy przedwstępnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, pełnomocnictwo do zawarcia umowy, pozwany, mąż, pozorność, odstępne, cena, zabezpieczenie wierzytelności, przedwstępna umowa sprzedaży, sprzedaż nieruchomości, nieodwołalne pełnomocnictwo, spółka, przeniesienie własności nieruchomości, dług, druga umowa przedwstępna, cena sprzedaży, zawarcie umowy przedwstępnej, zobowiązanie, umowa przedwstępna sprzedaży udziałów, przyrzeczona sprzedaż
Zobacz»

I ACa 512/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 9 grudnia 2020

Data publikacji: 17 maja 2021

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

cena, postanowienie umowy, umowa sprzedaży, zawarcie umowy przedwstępnej, oświadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • termin zawarcia umowy, uprawniony pracownik, liczba udziałów, oświadczenie woli, sprzedawca, cena, definitywna umowa, sporne postanowienie umowy, postanowienie umowy, zbycie, umowa sprzedaży, skutek rzeczowy, zamiar strony, pozwana spółka, zawarcie umowy przedwstępnej, przeniesienie, dodatkowy pakiet, oświadczenie, zarzut przedawnienia, instytucja umowy
Zobacz»

I ACa 1258/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 12 marca 2013

Data publikacji: 15 maja 2013

Poziom podobieństwa: 68%

Wspólna treść

przedwstępna umowa sprzedaży, zaliczka, pozwany, cena, zawarcie umowy, nieruchomość, podstawa świadczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • przedwstępna umowa sprzedaży, zaliczka, uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, umowa pożyczki, pozwany, cena, zawarcie umowy, akt notarialny, nieruchomość, podstawa świadczenia, oświadczenie woli, pozorność, zabezpieczenie zwrotu, dalsze związanie, zezwolenie na zbycie nieruchomości, pełnomocnictwo dla powoda, zgromadzenie wspólników pozwanej spółki, treść aneksu, zwrot kwot, zarząd
Zobacz»

XXV C 1277/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 10 grudnia 2019

Data publikacji: 15 lutego 2022

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

umowa sprzedaży, pozwany, cena, zawarcie umowy przedwstępnej, oświadczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • stenogram, umowa sprzedaży, pozwany, cena, zamiana mieszkania, przyszła cena, zawarcie umowy przedwstępnej, protokół rozprawy, oświadczenie, dzień zawarcia umowy przedwstępnej, przeniesienie, odrębna własność, złożenie oznaczonych oświadczeń woli, przedmiot sprzedaży, uzupełniające zeznanie, zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży, umowa sprzedaży nieruchomości, dzień zawarcia przyrzeczonej umowy, forma aktu notarialnego, kancelaria notarialna
Zobacz»

I Ca 246/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 25 września 2017

Data publikacji: 8 lutego 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

świadczenie nienależne, cena, zawarcie umowy przedwstępnej, sprzedaż
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • strona powodowa, świadczenie nienależne, świadczenie na poczet, przyszła umowa, cena, odbiorca świadczenia, przedawnienie, spełnione świadczenie, zawarcie umowy przedwstępnej, nienależny charakter, sprzedaż, termin do zawarcia umowy, kupno akcji, upływ lat, zwarcie umowy, nabycie wierzytelności, umowa sprzedaży wierzytelności, plan podziału funduszy masy, podział funduszów masy upadłości, zobowiązanie z umowy przedwstępnej
Zobacz»

II Ca 1379/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2013

Data publikacji: 3 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, zawarcie umowy, pozwany, umowa sprzedaży, nieważność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, zawarcie umowy, pozwany, termin na zawarcie umowy, zadatek, umowa sprzedaży, notariusz, przesunięcie terminów, podwójna kwota, rygor nieważności, matka powódki, umowa kredytowa, kredyt, forma pisemna pod rygorem, projekt umowy, nieważność, spotkanie w kancelarii notarialnej, spółdzielcze własnościowe prawo, własnościowe prawo do lokalu, termin podpisania umowy
Zobacz»

I ACa 826/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 marca 2018

Data publikacji: 21 czerwca 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

nieruchomość, zawarcie umowy, pozwany, przedwstępna umowa sprzedaży, cena, zaliczka
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, umowa dzierżawy, zawarcie umowy, pozwany, dopłata, potrącenie, przedwstępna umowa sprzedaży, wierzytelność, pożytek, podatek rolny, przedmiot umowy przedwstępnej, pszenżyto, sprzedaż nieruchomości, cena, agencja nieruchomości rolna, ugoda, zaliczka, księga wieczysta, kukurydza, sprzedaż udziału
Zobacz»

I C 995/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 17 stycznia 2018

Data publikacji: 29 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 67%

Wspólna treść

umowa przedwstępna, nieruchomość, zaliczka, cena, sprzedaż, pozwany, zawarcie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • umowa przedwstępna, nieruchomość, zaliczka, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, cena, sprzedaż, przedmiot umowy przedwstępnej, rzekoma pożyczka, przypadek umowy, prawo pierwokupu, cena nabycia, pozwany, gmina, lokal, strona postępowań, płatności zaliczki, odstąpienie od umowy przedwstępnej, potwierdzenie przelewu, umowa z dniem, zawarcie
Zobacz»

I AGa 171/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 1 października 2018

Data publikacji: 20 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 66%

Wspólna treść

pozwany, przedwstępna umowa sprzedaży, oświadczenie, zawarcie umowy przedwstępnej
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • umowa przedwstępna
 • Ważne frazy
  • spółka, zadatek, przedwstępna umowa sprzedaży udziału, pozwany, odstąpienie od umowy, skutek przyjęcia, przedwstępna umowa sprzedaży, zabezpieczenie kredytów, oświadczenie, zobowiązanie do zawarcia umowy, wina banku, ustalona data, pozwolenie na użytkowanie, forma pisemna z podpisami, wymagana umowa, termin do zawarcia umowy, zawarcie umowy przedwstępnej, zbycie, dzień zawarcia umowy przedwstępnej, oświadczenie woli
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Szlachta
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Grzesik,  Sławomir Krajewski ,  Grzegorz Szacoń
Data wytworzenia informacji: