Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 510/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie z 2017-11-08

V ACa 938/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 21 lipca 2016

Data publikacji: 1 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

umowa ugody, pozwany, zawarcie ugody, potrącenie, ustępstwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • umowa ugody, konwencja, pozwany, zawarcie ugody, prawo właściwe, zawarcie umowy ugody, roszczenie reklamacyjne, potrącenie, wybór prawa, przedawnienie, konosament, ustępstwo, prawo polski, oświadczenie woli, kontener, międzynarodowa sprzedaż towarów, pełnomocnik powódki, strona, treść ugody, umowa sprzedaży
Zobacz»

I ACa 298/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Lublinie

Data orzeczenia: 4 lipca 2017

Data publikacji: 11 października 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

zawarcie ugody, umowa ugody, pozwany, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, umowa ugody, strona ugody, ostatnia strona, powodowa spółka, pozwany, faktura, dokument ugody, podpisany dokument, należność, rata, kwota wynikająca z ugody, płatność, określenie żądania, warunek ugody, faktura vat, realizacja ugody, umowa dostawy, oferta, istniejący stosunek
Zobacz»

I ACa 603/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 16 listopada 2016

Data publikacji: 14 marca 2017

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

umowa ugody, umowa o roboty budowlane, pozwany, praca wykonana, zawarcie ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • umowa ugody, umowa o roboty budowlane, pozwany, praca wykonana przez powódkę, wspólnik spółki cywilnej, praca wykonana, skutek ugody, etap inwestycji, oświadczenie woli, czynność prawna, kamień naturalny, wyczerpanie roszczeń, oznaczenie spółki, praca na inwestycji, dzień podpisania ugody, łączna wartość prac, zawarcie ugody, zmiana podstawy faktycznej powództwa, inwestor, kosztorys robót
Zobacz»

XV Ca 610/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 4 listopada 2016

Data publikacji: 11 lipca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

zawarcie ugody, pozwany, pełnomocnictwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • wykonanie ugody, zawarcie ugody, dokument ugody, pozwany, pełnomocnictwo, matka, ubezpieczenie obowiązkowe, zobowiązanie do naprawienia szkody, dalsze odszkodowanie, na odwrót, pojazd, ustne porozumienie, postępowanie likwidacyjne, oczywista podstawa, ugoda na kwotę, roszczenie, kruk, zawarcie i wykonanie, pominięcie oceny, sprawca
Zobacz»

I C 1919/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie

Data orzeczenia: 5 maja 2017

Data publikacji: 13 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

wierzytelność, pozwany, umowa ugody, zawarcie ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • wierzytelność, pozwany, pracownik strony powodowej, umowa ugody, skutek prawny ugody, wypowiedzenie ugody, ugoda strony, dług, zawarcie ugody, zarzut przedawnienia, odsetki umowne, podpisanie ugody, oświadczenie, roszczenie, pełna rata, porozumienie, pierwotny wierzyciel, umowa przelewu, niepewność, bank
Zobacz»

I C 335/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tczewie

Data orzeczenia: 18 lipca 2017

Data publikacji: 9 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

pozwany, ustępstwo, zawarcie ugody, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • oda, skutek prawny ugody, pozwany, odszkodowanie, zleceniobiorca, błędne wyobrażenie, zleceniodawca, wpływ błędów, ugoda strony, treść ugody, ustępstwo, wola, rozliczenie umowy, zawarcie ugody, umowa, możliwość uchylenia, powodowa kwota, oświadczenie o uchylenie, skutek oświadczenia, należny powód
Zobacz»

I ACa 329/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 8 maja 2013

Data publikacji: 28 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

zawarcie ugody, zarząd majątkiem wspólnym, pozwany, małżonek
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • nieruchomość, zawarcie ugody, zarząd majątkiem wspólnym, pozwany, podgórze w krakowie, sprostowanie ugody, małżonek, potwierdzenie umowy, sporna ugoda, dom mieszkalny, czynność zwykłego zarządu, dzień zawarcia ugody, zakres zwykłego zarządu, przedawnienie, przeniesienie udziałów, małżeńska wspólność majątkowa, zobowiązanie do zbycia, złożenie oświadczenia woli, część w prawie, księga
Zobacz»

VI GC 730/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 14 listopada 2017

Data publikacji: 28 grudnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

ustępstwo, umowa ugody, pozwany, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ustępstwo, umowa ugody, transakcja handlowa, wzajemne ustępstwa, niepewność, pozwany, ustępstwo strony, cel windykacji, sprzedawca, stosunek prawny, winiarz, konflikt interesu, cała wierzytelność, należność, stały stosunek gospodarczy, spłata zadłużenia, strona ugody, wyrok zaoczny, faktura, ustawowa odsetka za opóźnienie
Zobacz»

V ACa 233/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 27 października 2015

Data publikacji: 11 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

zawarcie ugody, ustępstwo, pełnomocnictwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, ustępstwo, zgoda na zawarcie ugody, wzajemne ustępstwa, warunek ugody, pełnomocnictwo, postępowanie likwidacyjne, treść ugody, mail powódki, roszczenie wobec ubezpieczyciela, umocowanie, ciocia, roszczenie na przyszłość, odszkodowanie, zeznanie powódki, uszczerbek na zdrowiu, projekt ugody, dalsze roszczenie, pełnomocnik, wypadek
Zobacz»

I C 583/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 13 listopada 2013

Data publikacji: 20 grudnia 2013

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

pozwany, zawarcie ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • skutek ugody, pozwany, zadośćuczynienie, zawarcie ugody, strona ugody, zawarta ugoda, terminologia prawnicza, treść ugody, projekt ugody, związek ze szkodą, ugoda powoda, ubezpieczyciel, dodatkowe świadczenie, spotkanie w siedzibie, kość, opinia medyczna, oświadczenie o uchylenie, sprawca wypadku, dalsze roszczenie odszkodowawcze, ugoda pozasądowa
Zobacz»

I ACa 685/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 października 2014

Data publikacji: 23 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

ustępstwo, zawarcie ugody, umowa, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ustępstwo, podjęcie działań windykacyjnych, rata, termin przedawnienia, dotychczasowe zobowiązanie, wzajemne ustępstwa, wierzyciel, zapłata cała, zapis, cała należność, dłużnik, roszczenie, zawarcie ugody, ugoda strony, termin wymagalności, istniejący stosunek prawny, umowa, pozwany, płatność, harmonogram
Zobacz»

I ACa 1452/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2016

Data publikacji: 25 maja 2016

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa ugody, pozwany, rozmowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • umowa ugody, pozwany, rachunek maklerski, rozliczenie finansowe, projekt ugody, strona umowy ugody, treść umowy ugody, kredyt, mieszkanie, rozmowa, pieniądz, zawarcie umowy ugody, oświadczenie woli, wpływ błędów, charakter majątkowy, mediator, konkubinat stron, świadek, oświadczenie o uchylenie, lokal
Zobacz»

VIII Ga 213/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 17 września 2013

Data publikacji: 8 listopada 2013

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

ugoda, pozwany, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, usługa i dostawa, ustalenie wysokości kwot, mediator, kwota zapłaty, przedmiot ugody, treść ugody, strona ugody, pozew w sprawie, centrum, postępowanie uproszczone, roszczenie pomiędzy stronami, pozwany, oświadczenie woli, kaucja, zgodny zamiar, spójnik, mediacja, interpretacja ugody, umowa
Zobacz»

V ACa 662/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 31 stycznia 2014

Data publikacji: 20 marca 2014

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

umowa ugody, ustępstwo, pozwany, zawarcie ugody, faktura
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • umowa ugody, ustępstwo, pozwany, adwokat bądź radca prawny, zawarcie ugody, dzień zawarcia ugody, wzajemne ustępstwo stron, ustanowienie adwokata, zasady współżycia społecznego, strona umowy ugody, udział adwokata, zarzut od nakazów zapłaty, zwolnienie od kosztów sądowych, treść umowy ugody, faktura, faktura vat, pierwszy dzień opóźnienia, zapłata na drodze, opóźnienie w zapłacie, wniosek o zwolnienie
Zobacz»

VIII GC 165/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 czerwca 2014

Data publikacji: 8 lipca 2014

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

ustępstwo, pozwany, zawarcie ugody
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ustępstwo, podjęcie działań windykacyjnych, ugoda strony, wzajemne ustępstwa, pozwany, zawarcie ugody, wezwanie do zapłaty, termin przedawnienia, zapłata cała, zapis, ratalna spłata zadłużenia, płacenie raty, realizacja płatności, przedmiotowa ugoda, termin płatności, bieg, przypadek realizacji, ustalony harmonogram, cała kwota, stosunek prawny
Zobacz»

I ACa 988/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 28 stycznia 2014

Data publikacji: 27 lutego 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

ugoda, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, pozwany, płatność raty, obowiązek solidarnej zapłaty, zobowiązanie wekslowe, uchybienie w płatności, wpływ błędów, rata ugody, treść ugody, umowne odsetki, nakaz zapłaty, rozwiązanie ugody, odnowienie, ugoda zawarta przez strony, brak rozeznania, opóźnienie w płatności, wystawiony weksel, dług spółki, umowa leasingowa, poręczenie wekslowe
Zobacz»

II C 1696/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 26 września 2016

Data publikacji: 3 października 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

zawarcie ugody, pozwany, ustępstwo, zakończenie sporów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • zawarcie ugody, kara umowna, załączony akt, przedmiotowa ugoda, przymusowe położenie, ustalenie nieważności ugody, postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, zakończenie postępowania sądowego, zawarcie ugody sądowej, swobodne prowadzenie, pozycja silniejsza, pozwany, zamiar strony, celu obejść, ustępstwo, zakończenie sporów, ugoda zawarta przed sądem, powodowa spółdzielnia, zasada prawa
Zobacz»

XIII Ga 957/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 kwietnia 2016

Data publikacji: 15 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

zawarcie ugody, pozwany, spotkanie, ustępstwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • projekt ugody, zawarcie ugody, ugoda z powódką, warunek ugody, pozwany, egzemplarz projektu, dokument ugody, druga wpłata, wpłaty pierwszej, zwolnienie powódki, zgoda na warunki, wola zawarcia ugody, spotkanie, twierdzenie powódki, postępowanie egzekucyjne, należność główna, tytuł wykonawczy, ustępstwo, druga rata, pieniądz
Zobacz»

I C 40/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 8 kwietnia 2016

Data publikacji: 18 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

ugoda, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, ugoda sądowa, roszczenie wynikające z wypadku, przyszłe roszczenia, zgoda sądu opiekuńczego, uprawnione dziecko, zadośćuczynienie, zasady współżycia społecznego, sytuacja życiowa, śmierć ojca, pozwany, kolejny proces, związek ze śmiercią, osnowa ugody, ważność ugody, roszczenie związane z wypadkiem, odszkodowanie za pogorszenie, poznanie, zarzut rzeczy, pogorszenie sytuacji
Zobacz»

II Ca 1586/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 12 marca 2014

Data publikacji: 6 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

ugoda, pozwany, wierzytelność, potrącenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • ugoda
 • Ważne frazy
  • ugoda, śródmieście w krakowie, tytuł wykonawczy, treść ugody, ugoda sądowa, punkt, rata ugody, przelew kwot, rachunek wierzyciela, pozwany, polecenie przelewów, wierzytelność, umorzenie zobowiązania, potrącenie, zapłata, pozbawienie wykonalności, przedmiotowa ugoda, należność, uznanie rachunku, opłata czynszowa
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Szlachta
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Szczecinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Grzesik,  Dorota Gamrat-Kubeczak ,  Violetta Osińska
Data wytworzenia informacji: